Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Коалиция АБВ – Движение 21

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Венета Асенова Пинтева5-1-НС/23.03.2017
Илияна Щильонова Щонова5-2-НС/23.03.2017
Златка Иванова Узунова5-3-НС/23.03.2017
Роза Асенова Дамянова5-4-НС/23.03.2017
Андрей Георгиев Корчев5-5-НС/23.03.2017
Христо Николов Григоров5-6-НС/23.03.2017
Вера Георгиева Пампорова5-7-НС/23.03.2017
Лиляна Боянова Манушева5-8-НС/23.03.2017
Йорданка Василева Тодорова5-9-НС/23.03.2017
Стефка Стефанова Бакалова5-10-НС/23.03.2017
Дора Неделева Щинарова5-11-НС/23.03.2017
Звездалина Асенова Кръпчева5-12-НС/23.03.2017
Светла Асенова Тодорова5-13-НС/23.03.2017
Ася Асенова Симова5-14-НС/23.03.2017
Ася Събинова Узунова5-15-НС/23.03.2017
Венета Велинова Бимбашиева5-16-НС/23.03.2017
Венета Димитрова Кетева5-17-НС/23.03.2017
Йорданка Борисова Хаимова5-18-НС/23.03.2017
Елена Петкова Букова5-19-НС/23.03.2017
Румяна Орлинова Хаджиева5-20-НС/23.03.2017
Павел Владимиров Узунов5-21-НС/23.03.2017
Бинка Емилова Вулжева5-22-НС/23.03.2017
Емил Славчев Медов5-23-НС/23.03.2017
Симеон Асенов Вулжев5-24-НС/23.03.2017
Георги Димитров Пампоров5-25-НС/23.03.2017
Елена Душкова Гогова5-26-НС/23.03.2017
Веска Михайлова Тодорова5-27-НС/23.03.2017
Мария Борисова Коджаколева5-28-НС/23.03.2017
Тихомир Юриев Трампов5-29-НС/23.03.2017
Софка Замфирова Трампова5-30-НС/23.03.2017
Марин Стоянов Глухов5-31-НС/23.03.2017
Росен Минчев Крушовлиев5-32-НС/23.03.2017
Димитър Андреев Чолаков5-33-НС/23.03.2017
Недялка Здравкова Добрева5-34-НС/23.03.2017
Младен Сашев Кадиев5-35-НС/23.03.2017
Емилия Валентинова Младенова5-36-НС/23.03.2017
Васил ХристовТиганев5-37-НС/23.03.2017
Стефан Цанков Заимов5-38-НС/23.03.2017
Румен Руменов Пеев5-39-НС/23.03.2017
Радослав Бисеров Делиев5-40-НС/23.03.2017
Бесчет Хасанов Делиимамов5-41-НС/23.03.2017
Димитър Щерев Калайджиев5-42-НС/23.03.2017
Димитър Минчев Гюров5-43-НС/23.03.2017
Светозар Милчев Димитров5-44-НС/23.03.2017
Младен Балинов Селински5-45-НС/23.03.2017
Анелия Димитрова Таирова5-46-НС/23.03.2017
Милен Асенов Бойков5-47-НС/23.03.2017
Атанас Николов Атанасов5-48-НС/23.03.2017
Любомир Емилов Голев5-49-НС/23.03.2017
Силвия Емилова Пашалиева5-50-НС/23.03.2017
Роза Миткова Каменова5-51-НС/23.03.2017
Асие Халилова Якъпова5-52-НС/23.03.2017
Стела Здравкова Козарева5-53-НС/23.03.2017
Страхил Манолов Лалов5-54-НС/23.03.2017
Марияна Щонова Кондова5-55-НС/23.03.2017
Мария Манолова Василева5-56-НС/23.03.2017
Елка Чавдарова Гогова5-57-НС/23.03.2017
Витка Христова Трендафилова5-58-НС/23.03.2017
Илиян Фиданов Атанасов5-59-НС/23.03.2017
Катерина Петрова Дабанова5-60-НС/23.03.2017
Любка Иванова Топалова5-61-НС/23.03.2017
Костадин Тодоров Юруков5-62-НС/23.03.2017
Сашо Илиев Кисьов5-63-НС/23.03.2017
Здравка Илиева Веселинова5-64-НС/23.03.2017
Драгомир Стоев Таипов5-65-НС/23.03.2017
Здравка Ангелова Тарашева5-66-НС/23.03.2017
Атидже Рамаданова Мутишева5-67-НС/23.03.2017
Симеон Исаев Николов5-68-НС/23.03.2017
Стоянка Николова Куртова5-69-НС/23.03.2017
Александрина Здравкова Генчева5-70-НС/23.03.2017
Елена Милкова Михайлова5-71-НС/23.03.2017
Стефка ИвановаСлавова5-72-НС/23.03.2017
Нора Асенова Профирова5-73-НС/23.03.2017
Валентин Митков Башев5-74-НС/23.03.2017
Здравка Ангелова Арабова5-75-НС/23.03.2017
Сада Банкова Колева5-76-НС/23.03.2017
Зарко Недков Башев5-77-НС/23.03.2017
Илия Михайлов Джамбазов5-78-НС/23.03.2017
Евгени Симеонов Кануров5-79-НС/23.03.2017
Златка Георгиева Николова5-80-НС/23.03.2017
Минка Василева Къбова5-81-НС/23.03.2017
Цветелина Стефанова Владева5-82-НС/23.03.2017
Елиза Емилова Златкова5-83-НС/23.03.2017
Лиляна Симеонова Канурова5-84-НС/23.03.2017
Хасан Мехмедов Дрянков5-85-НС/23.03.2017
Станислав Мирославов Мерков5-86-НС/23.03.2017
Кадир Кадиров Местанов5-87-НС/23.03.2017
Александър Сергеев Устов5-88-НС/23.03.2017
Хайри Махмудов Карамфилов5-89-НС/23.03.2017
Елена Кирилова Каменска5-90-НС/23.03.2017
Асие Раифова Хасанчева5-91-НС/23.03.2017
Добринка Димитрова Иванова5-92-НС/23.03.2017
Хайрие Рахимова Карамфилова5-93-НС/23.03.2017
Жемил Шефкет Тахир5-94-НС/23.03.2017
Асен Билянов Терзиев5-95-НС/23.03.2017
Росица Николова Байректарова5-96-НС/23.03.2017
Лейля Райфова Терзиева5-97-НС/23.03.2017
Минка Славчева Маринова5-98-НС/23.03.2017
Селви Алиев Якубов5-99-НС/23.03.2017
Феймя Рамаданова Селимехмедова5-100-НС/23.03.2017
Кирил Ангелов Каменски5-101-НС/23.03.2017
Антоанета Александрова Жекова5-102-НС/23.03.2017
Рамзи Кадиров Джеферов5-103-НС/23.03.2017
Димитър Захариев Минчев5-104-НС/23.03.2017
Стоян Филипов Джаров5-105-НС/23.03.2017
Атанас Иванов Кехайов5-106-НС/23.03.2017
Мехмед Мехмедов Еминов5-107-НС/23.03.2017
Захари Христов Минчев5-108-НС/23.03.2017
Йорданка Николова Райчева5-109-НС/23.03.2017
Недялка Иванова Каменска5-110-НС/23.03.2017
Юлия Росенова Бурназова5-111-НС/23.03.2017
Ивайло Юлиянов Бурназов5-112-НС/23.03.2017
Незиле Лютвие Чиева5-113-НС/23.03.2017
Хасибе Ресимова Местанчева5-114-НС/23.03.2017
Хайрие Кемилова Шакирова5-115-НС/23.03.2017
Ангел Стоянов Родопски5-116-НС/23.03.2017
Стиляна Росенова Тошаджиева -Кехайова5-117-НС/23.03.2017
Христо Иванов Бозвелчев5-118-НС/23.03.2017
Светлана Илиева Караасенова5-119-НС/23.03.2017
Георги Асенов Николов5-120-НС/23.03.2017
Албена Валентинова Кехайова5-121-НС/23.03.2017
Десислав Диков Димитров5-122-НС/23.03.2017
Асан Расимов Онбашиев5-123-НС/23.03.2017
Елмира Радулова Замфирова5-124-НС/23.03.2017
Йорданка Апостолова Качакова5-125-НС/23.03.2017
Симо Асенов Влахов5-126-НС/23.03.2017
Митко Цветков Цветков5-127-НС/23.03.2017
Александър Славчев Аврамов5-128-НС/23.03.2017
Стефан Младенов Костадинов5-129-НС/23.03.2017
Милко Стефанов Костадинов5-130-НС/23.03.2017
Тодор Альошев Дьовлетлиев5-131-НС/23.03.2017
Лидия Карамфилова Аврамова5-132-НС/23.03.2017
Тодорка Стойкова Сапункова5-133-НС/23.03.2017
Ганчо Иванов Сапунков5-134-НС/23.03.2017
Динко Митков Караджов5-135-НС/23.03.2017
Мария Бисерова Бозова5-136-НС/23.03.2017
Андриана Тодорова Тодорова5-137-НС/23.03.2017
Добрина Ангелова Георгиева5-138-НС/23.03.2017
Йорданка Владимирова Николова5-139-НС/23.03.2017
Даниел Йорданов Шуплев5-140-НС/23.03.2017
Кристиян Мариин Устов5-141-НС/23.03.2017
Недка Валентинова Минчева5-142-НС/23.03.2017
Сълзица Векилова Топалска5-143-НС/23.03.2017
Рени Георгиева Гоцова5-144-НС/23.03.2017
Величка Иванова Цветкова5-145-НС/23.03.2017
Цветан Иванов Гоцов5-146-НС/23.03.2017
Костадинка Петрова Хаджииванова5-147-НС/23.03.2017
Васил Иванов Цветков5-148-НС/23.03.2017
Марина Димитрова Хаджииванова5-149-НС/23.03.2017
Недялко Илиев Илиев5-150-НС/23.03.2017
Мария Георгиева Георгиев5-151-НС/23.03.2017
Георги Згуров Георгиев5-152-НС/23.03.2017
Михаил Георгиев Георгиев5-153-НС/23.03.2017
Анастасия Георгиева Тилкова5-154-НС/23.03.2017
Стефка Николаева Тилкова5-155-НС/23.03.2017
Иван Йорданов Генчев5-156-НС/23.03.2017
Йосиф Борисов Гайдаров5-157-НС/23.03.2017
Тодор Анастасов Тодоров5-158-НС/23.03.2017
Валентин Бойков Кулев5-159-НС/23.03.2017
Петър Пламенов Пехливанов5-160-НС/23.03.2017
Радостин Николов Байрактаров5-161-НС/23.03.2017
Емил Митков Локов5-162-НС/23.03.2017
Павел Йосифов Хаджиев5-163-НС/23.03.2017
Велин Велинов Панов5-164-НС/23.03.2017
Евелина Миткова Контилова5-165-НС/23.03.2017
Веселина Венелинова Хъмчева5-166-НС/23.03.2017
Георги Чавдаров Николов5-167-НС/23.03.2017
Ваклин Димитров Хъмчев5-168-НС/23.03.2017
Кристиян Христов Чечев5-169-НС/23.03.2017
Лора Тодорова Косева5-170-НС/23.03.2017
Красимир Юджин Дайлиев5-171-НС/23.03.2017
Димитър Василев Димитров5-172-НС/23.03.2017
Анастас Тодоров Стоев5-173-НС/23.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения