Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Бисер Альошев Илиев01-ПИ-001/20.03.2017г.
Владимир Бисеров Пенев01-ПИ-002/20.03.2017г.
Пламен Велков Тюлев01-ПИ-003/20.03.2017г.
Анчо Росенов Михайлов01-ПИ-004/20.03.2017г.
Севдалин Събев Делиев01-ПИ-005/20.03.2017г.
Бисер Бойков Юруков01-ПИ-006/20.03.2017г.
Деян Адрианов Читалов01-ПИ-007/20.03.2017г.
Марин Събев Гаджалов01-ПИ-008/20.03.2017г.
Красимир Асенов Металов01-ПИ-009/20.03.2017г.
Захари Руменов Карамфилов01-ПИ-010/20.03.2017г.
Делчо Лефтеров Караилиев01-ПИ-011/20.03.2017г.
Ангел Емилов Кехайов01-ПИ-012/20.03.2017г.
Минчо Минчев Касабов01-ПИ-013/20.03.2017г.
Теодора Динкова Димитрова01-ПИ-014/20.03.2017г.
Милен Здравков Солаков01-ПИ-015/20.03.2017г.
Зорка Хубенава Карипова01-ПИ-016/20.03.2017г.
Анчо Раев Кадишев01-ПИ-017/20.03.2017г.
Басри Бекир Таир02-ПИ-001/20.03.2017г.
Джамал Реджеп Байрам02-ПИ-002/20.03.2017г.
Джамал Джамал Идриз02-ПИ-003/20.03.2017г.
Михаил Сергеев Кънлов02-ПИ-004/20.03.2017г.
Сашо Величков Лянгов02-ПИ-005/20.03.2017г.
Асен Самуилов Сариев02-ПИ-006/20.03.2017г.
Венцислав Симеонов Бачков02-ПИ-007/20.03.2017г.
Албена Сабинова Прингова03-ПИ-001/20.03.2017г.
Александър Веселинов Чешличевски03-ПИ-002/20.03.2017г.
Асибе Юсеинова Кирилова03-ПИ-003/20.03.2017г.
Бисер Маринов Диев03-ПИ-004/20.03.2017г.
Венета Руменова Абаджиева03-ПИ-005/20.03.2017г.
Верка Стефанова Калчева03-ПИ-006/20.03.2017г.
Емине Шаипова Юрукова03-ПИ-007/20.03.2017г.
Лидия Исаева Мугленчова03-ПИ-008/20.03.2017г.
Людмила Миткова Адърова03-ПИ-009/20.03.2017г.
Марияна Ясенова Акълиева03-ПИ-010/20.03.2017г.
Мехмед Мехмед Дуран03-ПИ-011/20.03.2017г.
Младен Светозаров Сертов03-ПИ-012/20.03.2017г.
Музафер Бехчедов Мутишев03-ПИ-013/20.03.2017г.
Павлин Костадинов Костадинов03-ПИ-014/20.03.2017г.
Ружа Ставрева Кехайова03-ПИ-015/20.03.2017г.
Севдалина Чавдарова Спахиева -Брезалиева03-ПИ-016/20.03.2017г.
Севдалина Данчева Чаушева03-ПИ-017/20.03.2017г.
Снежана Ваклинова Сертова03-ПИ-018/20.03.2017г.
Съби Зафиров Чаушев03-ПИ-019/20.03.2017г.
Стефан Венков Василев03-ПИ-020/20.03.2017г.
Таня Яворова Чавдарова03-ПИ-021/20.03.2017г.
Юлия Здравкова Ламбова03-ПИ-022/20.03.2017г.
Салих Рамадан Аршински№ 9 / 27.01.2017г.
Раиф Хайриев Караджов№ 9-9-01/30.01.2017г.
Бисер Антимов Пържанов04-ПИ-001/20.03.2017г.
Али Рифатов Заимов04-ПИ-002/20.03.2017г.
Силвана Сребринова Талипова04-ПИ-003/20.03.2017г.
Сайфи Салихов Чаушев04-ПИ-004/20.03.2017г.
Сали Асанов Поюклиев04-ПИ-005/20.03.2017г.
Румен Боянов Чолаков04-ПИ-006/20.03.2017г.
Ангелина Савова Долапчиева04-ПИ-007/20.03.2017г.
Илми Исметов Ходжов04-ПИ-008/20.03.2017г.
Сълзица Радулова Кехайова04-ПИ-009/20.03.2017г.
Ирена Антимова Шоторова04-ПИ-011/20.03.2017г.
Фети Кемалов Джамбазов04-ПИ-012/20.03.2017г.
Аделина Рашева Баткаджова05-ПИ-001/20.03.2017г.
Любомир данчев Войводов05-ПИ-002/20.03.2017г.
Здравка Василева Чилингирова05-ПИ-003/20.03.2017г.
Юлиян Стефанов Марков05-ПИ-004/20.03.2017г.
Анелия Миткова Чаушева05-ПИ-005/20.03.2017г.
Георги Иванов Петранмов05-ПИ-006/20.03.2017г.
Минка Асенова Дюлгерова05-ПИ-007/20.03.2017г.
Радка Илиева Джамбазова05-ПИ-008/20.03.2017г.
Светла Иванова Чафадарова05-ПИ-009/20.03.2017г.
Ворка Славчева Баткаджова05-ПИ-010/20.03.2017г.
Лъчезар Хариев Тодоров05-ПИ-011/20.03.2017г.
Искра Романова Карааценова05-ПИ-012/20.03.2017г.
Камен Асенов Асенов05-ПИ-013/20.03.2017г.
Фанка Миткова Мишева05-ПИ-015/20.03.2017г.
Румяна Славчева Руменова05-ПИ-016/20.03.2017г.
Виктор Славчев Гудев05-ПИ-017/20.03.2017г.
Венцислав Велков Татаров05-ПИ-018/20.03.2017г.
Анжела Милкова Гурлева05-ПИ-019/20.03.2017г.
Юри Илиев Щърбов05-ПИ-020/20.03.2017г.
Елза Сергеева Златанова05-ПИ-021/20.03.2017г.
Шефкед Исметов Казълов06-ПИ-001/20.03.2017г.
Роза Емилова Николова06-ПИ-002/20.03.2017г.
Анулиран06-ПИ-003/20.03.2017г.
Исмет Асанов Мусакев06-ПИ-004/20.03.2017г.
Юлия Данчева Карамитева06-ПИ-005/20.03.2017г.
Линка Севдалинова Хаджийска06-ПИ-006/20.03.2017г.
Илия Христов Деянав06-ПИ-007/20.03.2017г.
Векил Незимов Шетев06-ПИ-008/20.03.2017г.
Зейре Хасанова Юмерова06-ПИ-009/20.03.2017г.
Рушен Реджеб Касъб06-ПИ-010/20.03.2017г.
Анулиран06-ПИ-011/20.03.2017г.
Ахмед Мехмедов Рашидов06-ПИ-012/20.03.2017г.
Ведиха Севдалинова Хаджиева06-ПИ-013/20.03.2017г.
Айсел Нежмиева Одажиева06-ПИ-014/20.03.2017г.
Али Расим Хаджи06-ПИ-015/20.03.2017г.
Мелха Фахриева Мекова06-ПИ-016/20.03.2017г.
Алихан Исмаилов Караюсеинов06-ПИ-017/20.03.2017г.
Нюрие Салихова Забитева06-ПИ-018/20.03.2017г.
Нези Фаиков Безергянов06-ПИ-019/20.03.2017г.
Селвина Асанова Карагьозова06-ПИ-020/20.03.2017г.
Наталия Атанасова Исакова06-ПИ-022/20.03.2017г.
Атанас Фиданов Боровински06-ПИ-024/20.03.2017г.
Фатме Джемилова Уйчева06-ПИ-025/20.03.2017г.
Ваня Георгиева Трифонова06-ПИ-026/20.03.2017г.
Рамзие Салихова Кирюлева06-ПИ-027/20.03.2017г.
Фейка Исметова Ашкова06-ПИ-028/20.03.2017г.
Слави Матеев Зотев06-ПИ-029/20.03.2017г.
Борислав Фиданов Кисьов06-ПИ-030/20.03.2017г.
Юлза Златева Софтева06-ПИ-031/20.03.2017г.
Емануела Юлиянова Атанасова06-ПИ-032/20.03.2017г.
Свилен Невенов Корджиев06-ПИ-033/20.03.2017г.
Александрина Пламенова Паскалева06-ПИ-034/20.03.2017г.
Здравко Асенов Хайдушки06-ПИ-035/20.03.2017г.
Хайри Неджмиев Имамов06-ПИ-036/20.03.2017г.
Хасан Хайриев Чиев06-ПИ-037/20.03.2017г.
Мехди Неджмиев Мехмедалиев08-ПИ-001/20.03.2017г.
Захаринка Лютвиева Паликарова08-ПИ-002/20.03.2017г.
Недка Асанова Башева08-ПИ-003/20.03.2017г.
Фиданка Карамфилова Маджарова08-ПИ-004/20.03.2017г.
Асен Събев Митков08-ПИ-005/20.03.2017г.
Венелин Юлиянов Башев08-ПИ-006/20.03.2017г.
Самидин Селвиев Кесендров08-ПИ-007/20.03.2017г.
Венцислав Митков Каракехайов08-ПИ-008/20.03.2017г.
Красимир Юриев Башев08-ПИ-009/20.03.2017г.
Севина Нежмиева Саидова08-ПИ-010/20.03.2017г.
Елена Асенова Маджарова08-ПИ-011/20.03.2017г.
Елица Емилова Садъкова08-ПИ-012/20.03.2017г.
Любомир Илиев Рупецов08-ПИ-013/20.03.2017г.
Бисер Здравков Кехайов08-ПИ-014/20.03.2017г.
Валентин Ясенов Младенов08-ПИ-016/20.03.2017г.
Янко Руменов Димитров08-ПИ-017/20.03.2017г.
Юри Кирилов Бодуров08-ПИ-018/20.03.2017г.
Ани Златкова Пачелийска08-ПИ-019/20.03.2017г.
Захри Фахриев Мусов08-ПИ-020/20.03.2017г.
Денис Николаев Топалски08-ПИ-021/20.03.2017г.
Хайри Хамдиев Рупецов08-ПИ-022/20.03.2017г.
Красимир Климентов Пачелийки08-ПИ-023/20.03.2017г.
Фехми Февдиев Ахмедчиков08-ПИ-024/20.03.2017г.
Здравко Руменов Чилингиров08-ПИ-025/20.03.2017г.
Вижданка Велкова Младенова09-ПИ-001/20.03.2017г.
Бисер Александров Чолаков09-ПИ-002/20.03.2017г.
Боян Събинов Маджаров09-ПИ-003/20.03.2017г.
Борислав Василев Узунов09-ПИ-004/20.03.2017г.
Асен Събинов Маджаров09-ПИ-005/20.03.2017г.
Даниела Васкова Солакова09-ПИ-006/20.03.2017г.
Мустафа Сабри Юруков09-ПИ-007/20.03.2017г.
Радослава Милкова Аврамова09-ПИ-008/20.03.2017г.
Севдалина Накова Маджарова09-ПИ-010/20.03.2017г.
Янко Николов Атанасов09-ПИ-011/20.03.2017г.
Зефир Каменов Рупцов09-ПИ-012/20.03.2017г.
Костадин Димитров Арнаудов09-ПИ-013/20.03.2017г.
Събина Събинова Живкова09-ПИ-014/20.03.2017г.
Славея Русинова Ризова09-ПИ-015/20.03.2017г.
Радослав Николов Узунов09-ПИ-016/20.03.2017г.
Румяна Живкова Шикова09-ПИ-017/20.03.2017г.
Аноанета Емилова Узунова09-ПИ-018/20.03.2017г.
Юлия Якимова Качарова09-ПИ-019/20.03.2017г.
Юлия Цветанова Петрова09-ПИ-020/20.03.2017г.
Елмира Ангелова Узунова09-ПИ-021/20.03.2017г.
Радостин Росенов Тръмбев09-ПИ-022/20.03.2017г.
Николай Руменов Младенов09-ПИ-023/20.03.2017г.
Звездалина Здравкова Кехайова09-ПИ-024/20.03.2017г.
Росица Иванова Василева09-ПИ-025/20.03.2017г.
Искра Юлиянова Димитрова09-ПИ-026/20.03.2017г.
Десислава Славчева Гиритлиева09-ПИ-027/20.03.2017г.
Габриела Бисерова Чолакова09-ПИ-028/20.03.2017г.
Силвия Сенкова Каракашева09-ПИ-029/20.03.2017г.
Владимир Славчев Кисьов09-ПИ-030/20.03.2017г.
Милена Младенова Лободова09-ПИ-031/20.03.2017г.
Славейко Даниев Иванов09-ПИ-032/20.03.2017г.
Румен Венциславов Асеновски09-ПИ-033/20.03.2017г.
Богомил Зуй Ле09-ПИ-034/20.03.2017г.
Карамфил Зефиров Якимов09-ПИ-035/20.03.2017г.
Събка Емилова Карамучева09-ПИ-036/20.03.2017г.
Марияна Сергеева Куцева09-ПИ-037/20.03.2017г.
Митко Цанков Ганелов09-ПИ-038/20.03.2017г.
Недко Елмиров Дрянков09-ПИ-039/20.03.2017г.
Николай Живков Сакалийски09-ПИ-040/20.03.2017г.
Емилия Карамфилова Йорукува09-ПИ-041/20.03.2017г.
Антоанета Максимова Соколова09-ПИ-042/20.03.2017г.
Елена Тодорова Чернева09-ПИ-043/20.03.2017г.
Албена Сергеева Кабакова09-ПИ-044/20.03.2017г.
Елена Григорова Жайгарова09-ПИ-045/20.03.2017г.
Севдалин Стоянов Огнянов09-ПИ-046/20.03.2017г.
Виолета Стефанова Димитрова09-ПИ-047/20.03.2017г.
Даниела Невенова Петкова - Аршинска09-ПИ-048/20.03.2017г.
Надежда Миткова Чиева09-ПИ-049/20.03.2017г.
Ралица Юриева Росенова09-ПИ-050/20.03.2017г.
Галя Миткова Козарева09-ПИ-051/20.03.2017г.
Величка Георгиева Чиева09-ПИ-052/20.03.2017г.
Здравка Симова Клашнева09-ПИ-053/20.03.2017г.
Невена Аделинова Джелянова09-ПИ-054/20.03.2017г.
Лозена Манчева Ушева09-ПИ-055/20.03.2017г.
Анна Сергеева Антонова09-ПИ-056/20.03.2017г.
Милена Милкова Тарашева09-ПИ-057/20.03.2017г.
Сийка Соколова Хаджиева09-ПИ-058/20.03.2017г.
Милка Стефанова Келешева09-ПИ-059/20.03.2017г.
Саниха Салихова Ходжова09-ПИ-060/20.03.2017г.
Десислава Христова Маджарова09-ПИ-061/20.03.2017г.
Руфат Мехмедов Ибрахимов09-ПИ-062/20.03.2017г.
Райчо Илиев Качаров09-ПИ-063/20.03.2017г.
Димитър Христов Кръстев09-ПИ-064/20.03.2017г.
Мехмедемин Хасанов Буков09-ПИ-065/20.03.2017г.
Венцислав Захариев Дамбов09-ПИ-066/20.03.2017г.
Росица Захариева Кисьова09-ПИ-067/20.03.2017г.
Захаринка Здравкова Ковачева09-ПИ-068/20.03.2017г.
Асан Илиев Ковачев09-ПИ-069/20.03.2017г.
Искра Христева Даракчиева09-ПИ-070/20.03.2017г.
Асен Младенов Пеев09-ПИ-071/20.03.2017г.
Минчо Елинов Ловчалиев09-ПИ-072/20.03.2017г.
Сийка Минчева Башева09-ПИ-073/20.03.2017г.
Емилия Миткова Младенова09-ПИ-074/20.03.2017г.
Карамфила Борисова Янкова09-ПИ-075/20.03.2017г.
Минчо Славеев Табаков09-ПИ-076/20.03.2017г.
Емил Митков Лалов09-ПИ-078/20.03.2017г.
Севдалина Миткова Шкодрова09-ПИ-079/20.03.2017г.
Румен Недков Башов09-ПИ-080/20.03.2017г.
Анка Йорданова Чолакова09-ПИ-081/20.03.2017г.
Валентин Ясенов Митев09-ПИ-082/20.03.2017г.
Цветан Росенов Инджов09-ПИ-083/20.03.2017г.
Здравко Антонов Брамов09-ПИ-084/20.03.2017г.
Сийка Младенова Гълъбова09-ПИ-085/20.03.2017г.
Евтимия Христева Даракчиева09-ПИ-086/20.03.2017г.
Снежана Йорданова Чолакова09-ПИ-087/20.03.2017г.
Звездалина Маринова Сиракова09-ПИ-089/20.03.2017г.
Виктор Асенов Касабов09-ПИ-090/20.03.2017г.
Ирина Ралинова Чолакова09-ПИ-091/20.03.2017г.
Тахир Салихов Мерков10-ПИ-001/20.03.2017г.
Ценка Василева Илчева10-ПИ-002/20.03.2017г.
Йосиф Николаев Митов10-ПИ-003/20.03.2017г.
Анастасия Димитрова Илчева10-ПИ-004/20.03.2017г.
Богдана Боянова Калайджиева10-ПИ-005/20.03.2017г.
Веселин Събев Керозов10-ПИ-006/20.03.2017г.
Моника Ангелиева Чакърова10-ПИ-007/20.03.2017г.
Албена Чавдарова Семерджиева10-ПИ-008/20.03.2017г.
Мария Петрова Чакърова10-ПИ-009/20.03.2017г.
Юлияна Сашова Ковачева10-ПИ-010/20.03.2017г.
Светлана Сергеева Меркова10-ПИ-011/20.03.2017г.
Димитър Мирославов Странджалиев10-ПИ-012/20.03.2017г.
Младен Иванов Баталов10-ПИ-013/20.03.2017г.
Диана Сергеева Чолакова10-ПИ-014/20.03.2017г.
Съби Банков Чолаков10-ПИ-015/20.03.2017г.
Стоян Самуилов Кокудев10-ПИ-016/20.03.2017г.
Свобода Йорданова Георгиева07-ПИ-001/20.03.2017г.
Николинка Младенова Стоянова07-ПИ-002/20.03.2017г.
Минка Здравкова Каменска07-ПИ-003/20.03.2017г.
Любен Илиев Филипов07-ПИ-004/20.03.2017г.
Любка Розенова Чандърова07-ПИ-005/20.03.2017г.
Севдалин Цанков Янев07-ПИ-006/20.03.2017г.
Веско Руменовн Младенов07-ПИ-007/20.03.2017г.
Златка Иванова Хаджиева07-ПИ-009/20.03.2017г.
Емил Йорданов Ханджиев07-ПИ-010/20.03.2017г.
Ясен Митев Хаджиев07-ПИ-011/20.03.2017г.
Минка Веселинова Любомирова07-ПИ-012/20.03.2017г.
Красимира Динева Динева07-ПИ-013/20.03.2017г.
Захари Горанов Желязков07-ПИ-014/20.03.2017г.
Стефан Бойков Мушков07-ПИ-015/20.03.2017г.
Северин Георгиев Генчев07-ПИ-016/20.03.2017г.
Бойко Славчев Гаджев07-ПИ-017/20.03.2017г.
Даниела Миткова Петрова07-ПИ-018/20.03.2017г.
Красимир Стоянов Дюлев07-ПИ-019/20.03.2017г.
Стефан Данчев Дуганов07-ПИ-020/20.03.2017г.
Славчо Асенов Беширов07-ПИ-021/20.03.2017г.
Милка Георгиева Беширова07-ПИ-022/20.03.2017г.
Роза Миткова Боюклиева05-ПИ-022/21.03.2017г.
Николай Христов Камбуров04-ПИ-013/21.03.2017г.
Юлия Асенова Маслянова08-ПИ-026/21.03.2017г.
Севима Ахмедова Панджилова06-ПИ-038/21.03.2017г.
Али Ризов Зангуров06-ПИ-039/21.03.2017г.
Величко Митков Величков06-ПИ-040/21.03.2017г.
Али Хасанов Пелтеков06-ПИ-041/21.03.2017г.
Севдалин Владоев Кехайов07-ПИ-023/21.03.2017г.
Асен Иванов Манолов07-ПИ-024/20.03.2017г.
Мартин Хубенов Моллов06-ПИ-042/21.03.2017г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 - 22 НС / 26.03.2017

  относно: Постъпила информация от изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД във връзка с допусната техническа грешка при въвеждането на фабричния номер на протокола в приемно-предавателна разписка №22014023 в избирателна секция №22-27-00-004, община Рудозем

 • № 157-22 НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка – Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.

 • № 156-22 НС / 26.03.2017

  относно: Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

всички решения