Заседания

Решения

№ 95 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Приемане на отчет за извършена работа от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 7/27.09.2021 на РИК – Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян.

№ 94 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на СИК на секции образувани в лечебни заведения, включително за лечение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 93 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Определяне броят на членовете на ПСИК на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 92 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Златоград за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 91 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Отменено Решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК за определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 90 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Отменено Решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК за определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 89 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 220900022, СИК № 220900001, СИК № 220900013, СИК № 220900015, СИК № 220900008, СИК № 220900012, СИК № 220900019, СИК № 220900016 на територията на община Девин за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 88 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 223100018, СИК №223100010, СИК №223100011, СИК №223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК №223100060, СИК №223100009, СИК №223100072, СИК № 223100004, СИК №223100051 и СИК №223100048,на територията на община Смолян за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 87 - 22 ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №221000008 на територията на община Доспат за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения