Заседания

Заседание от дата 18.11.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 204 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба от пълномощник на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. , съответно на 21 ноември 2021 г.

№ 203 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223800003, СИК №223800005 и СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 202 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №220900001, СИК №220900007, СИК №220900017 и СИК №220900026 на територията на Община Девин за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 201 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100005, СИК №221100009, СИК №221100014 и СИК №221100021 на територията на Община Златоград за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 200 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221800002, СИК №221800004, СИК №221800006, СИК №221800008, СИК №221800009, СИК №221800013, СИК №221800014, СИК №221800015, СИК №221800016, СИК №221800017, СИК №221800019 и СИК №221800022 на територията на Община Неделино за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 199 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 и СИК №223100011 на територията на Община Смолян за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 198 - 22 ПВР / 18.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК 22 Смолян, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс при провеждането на заседание на РИК 22 – Смолян на 18.11.2021г.

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения