Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 100-ЕП
Смолян, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

В РИК – Смолян е постъпил сигнал с вх.№226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Здравка Кавалова /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-103-ЕП/ 21.05.2019г./.

 

В сигнала са изложени твърдения относно обстоятелството, че в СИК №223100015 в Община Смолян е допуснато гласуването на застъпник, чийто постоянен и настоящ адрес е различен от адреса на секцията, в която е гласувал.

Във връзка с подадения сигнал РИК 22 – Смолян установи следното:

След извършена проверка на място се установи, че действително на територията на СИК №223100015  е гласувал застъпник, като имената му са били записани под чертата на основния избирателен списък част I, което представлява нарушение на изборните правила. При гласуването той е попълнил и декларация приложение № 75 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува в същите избори на друго място.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 20 от ИК РИК-Смолян

 

Р Е Ш И:

 

Указва на членовете на СИК № 223100015 на територията на община Смолян, да следят стриктно за спазване на изборните правила  при гласуване на лица не фигуриращи в избирателния списък, като при допускането им да се съобразяват стриктно с разпоредбите на ИК и методическите указания на ЦИК.

Да се изпрати отговор до подателя на сигнала относно взетото решение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Милена Красимирова Бундева

* Публикувано на 26.05.2019 в 19:08 часа

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения