Заседания

Заседание от дата 26.05.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 26.05.2019 от 09:30 часа.

Заседание от дата 25.05.2019 от 19:00 часа.

Заседание от дата 25.05.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 24.05.2019 от 15:00 часа.

Заседание от дата 23.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 22.05.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 21.05.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 20.05.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 17.05.2019 от 14:20 часа.

Заседание от дата 15.05.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 13.05.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 08.05.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 02.05.2019 от 10:30 часа.

Заседание от дата 25.04.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 24.04.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 21.04.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 18.04.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 15.04.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 11.04.2019 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения