Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 102-ЕП
Смолян, 26.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

На основание чл. 63 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 на ЦИК, за периода на приемането на протоколите на СИК от РИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти към РИК с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв.

 

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 63 от Изборния кодекс, РИК Смолян

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Определя следния специалист, който да подпомогне РИК 22 Смолян при приемането на протоколите на СИК от РИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК: Тодор Василев Тодоров с ЕГН **********

2.Определя еднократно възнаграждение на посочения в предходната т. 1 специалист в размер на 100 лв.

  1. Възлага на председателя на РИК 22 Смолян да уведоми областният управител на област Смолян за настоящото решение, с цел изплащане на възнаграждението по т.2.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

 

 

 

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Милена Красимирова Бундева

* Публикувано на 27.05.2019 в 07:23 часа

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения