Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 101-ЕП
Смолян, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

В РИК – Смолян е постъпил сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 19:47 ч. от упълномощен представител на Политическа Партия „ГЕРБ“ с пълномощно №1 от 11.03.2019г.

 

В сигнала са изложени твърдения относно обстоятелството, че в СИК №223100029 в Община Смолян е извършено нарушение на чл. 184, ал.1 от ИК във връзка с забрана за поставяне на агитационни материали и по-конкретно поставен в секцията химикал с логото на БСП и с името на Стефан Сабрутев – общински съветник на от БСП в общински съвет Смолян, кандидат кмет на Смолян в местни избори 2015 г. Към сигнала е приложен и снимков материал.

След проведен телефонен разговор с председателя на СИК №223100029, се установи, че действително към края на изборния ден в една от изборните кабини за гласуване в секцията е бил поставен химикал с логото на логото на БСП и с името на Стефан Сабрутев №1.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, ал.20 от ИК РИК-Смолян

 

Р Е Ш И:

 

Указва на членовете на Членовете на СИК №223100029 да отстранят от изборните кабини за гласуване в посочената секция химикала с логото на БСП и с името на Стефан Сабрутев №1, както и да следят стриктно за спазване на изборните правила залегнали в ИК.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му. 

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Милена Красимирова Бундева

* Публикувано на 26.05.2019 в 22:58 часа

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения