Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 8-ЕП
Смолян, 11.04.2019

ОТНОСНО: Oпределяне брой членове на СИК в Двадесет и втори район - Смолян.

Във връзка с провеждането на консултации съгласно чл.91 ИК, относно състав на СИК в Двадесет и втори район - Смолянски, при провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019, на основание чл.72,ал.1, във връзка с чл.92 ал.4 ИК, РИК Смолян.

 

Р Е Ш И:

 

              Определя брой на членове на СИК в Двадесет и втори район - Смолянски, както следва:

- за секция до 100 избиратели включително , както и секции в  лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги , както  и подвижна СИК- 5 членове;

- за секция от 101 избиратели до 500 включително - 7 членове;

- за секция с над 500 избиратели - 9 членове.

    

            Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Милена Красимирова Бундева

* Публикувано на 11.04.2019 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения