Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Елена Събева Парунева1-1/22.05.2019
Валентин Сергеев Станчев1-2/22.05.2019
Венцислав Златков Киров1-3/22.05.2019
Бисер Радков Гаджев1-4/22.05.2019
Мелиха Мехмедова Топчиева1-5/22.05.2019
Бойчо Стефанов Николов1-6/22.05.2019
Сияна Радославова Малинова1-7/22.05.2019
Тодор Николов Иванов1-8/22.05.2019
Ахмед Ахмедов Мочуков1-9/22.05.2019
Севдалин Събев Делиев1-10/22.05.2019
Захари Руменов Карамфилов1-11/22.05.2019
Бисер Митков Хаджиев1-12/22.05.2019
Бойчо Ангелов Шопов1-13/22.05.2019
Дамян Мирчев Иванов1-14/22.05.2019
Надя Атанасова Кавалджиева1-15/22.05.2019
Басри Бекир Таир1-16/22.05.2019
Реджеп Халил Дряна1-17/22.05.2019
Музафер Юсмен Вели1-18/22.05.2019
Шефкет Феимов Шидеров1-19/22.05.2019
Влади Антонов Бождаров1-20/22.05.2019
Анета Звездалинова Бачкова1-21/22.05.2019
Севдалина Данчева Декеджиева1-22/22.05.2019
Катя Милчева Кушева1-23/22.05.2019
Фатма Асанова Коджаахмедова1-24/22.05.2019
Красимира Емилова Кръпчева1-25/22.05.2019
Рофка Акифова Делиасанова1-26/22.05.2019
Галя Валериева Коджабашева1-27/22.05.2019
Валентина Димитрова Василева1-28/22.05.2019
Васил Игнатов Гаджаков1-29/22.05.2019
Румен Атанасов Вутов1-30/22.05.2019
Бинка Максимова Николова1-31/22.05.2019
Юри Славчев Малинов1-32/22.05.2019
Зейра Джамалова Шаибова1-33/22.05.2019
Славка Николова Маринова1-34/22.05.2019
Елена Асенова Люнгова1-35/22.05.2019
Валентин Йорданов Ангелов1-36/22.05.2019
Надя Александрова Арнаудова1-37/22.05.2019
Венелин Младенов Дьовленски1-38/22.05.2019
Сергей Филипов Хаджиев1-39/22.05.2019
Фанка Малинова Лачева1-40/22.05.2019
Мален Манов Абаджиев1-41/22.05.2019
Салих Абдулахов Бълганов1-42/22.05.2019
Валентин Севдалинов Юруков1-43/22.05.2019
Реджеп Фетиев Реджепов1-44/22.05.2019
Румен Боянов Чолаков1-45/22.05.2019
Сали Асанов Поюклиев1-46/22.05.2019
Илин Димитров Долапчиев1-47/22.05.2019
Данаил Хариев Шотаров1-48/22.05.2019
Фети Кемалов Джамбазов1-49/22.05.2019
Раиф Махмудов Тасимов1-50/22.05.2019
Роза Емилова Николова1-51/22.05.2019
Весиха Хайриева Одажиева1-52/22.05.2019
Вергиния Радева Хъшинова1-53/22.05.2019
Хайрие Кадир Местан1-54/22.05.2019
Тюркян Хасан Али1-55/22.05.2019
Севди Фейзиев Смаилов1-56/22.05.2019
Ведиха Севдалинова Хаджиева1-57/22.05.2019
Фехми Ахмедов Фелетиев1-58/22.05.2019
Хайри Хасанов Зелхаров1-59/22.05.2019
Ахмед Алиев Амуджев1-60/22.05.2019
Мелиха Мохамедова Имамова1-61/22.05.2019
Лидия Стефанова Младенова1-62/22.05.2019
Севима Ахмедова Панджилова1-63/22.05.2019
Вадие Ахмедова Мрачникова1-64/22.05.2019
Денис Сабриев Кисьов1-65/22.05.2019
Ахмед Ахмедов Делиахмедов1-66/22.05.2019
Райчо Альошев Димитров1-67/22.05.2019
Владимир Антонов Попов1-68/22.05.2019
Недялка Бисерова Ашикова1-69/22.05.2019
Слави Матеев Зотев1-70/22.05.2019
Милена Альошева Сурова1-71/22.05.2019
Юлза Златева Софтева1-72/22.05.2019
Теменужка Миткова Корджиева1-73/22.05.2019
Свилен Невенов Корджиев1-74/22.05.2019
Здравко Асенов Хайдушки1-75/22.05.2019
Здравко Славчев Кисьов1-76/22.05.2019
Милка Велкова Ханджиева1-77/22.05.2019
Асен Бисеров Зидаров1-78/22.05.2019
Златан Христов Дамянов1-79/22.05.2019
Илия Асенов Филипов1-80/22.05.2019
Павел Райчев Личев1-81/22.05.2019
Румяна Райчева Кехайова1-82/22.05.2019
Стоян Митков Марангозов1-83/22.05.2019
Митко Асенов Чаушев1-84/22.05.2019
Росица Асенова Велкова1-85/22.05.2019
Кадир Исеинов Джуков1-86/22.05.2019
Яким Алексиев Ръжев1-87/22.05.2019
Невелина Христова Хаджиева1-88/22.05.2019
Калин Цвятков Лилчев1-89/22.05.2019
Румяна Русева Бурева1-90/22.05.2019
Свилен Руменов Кърмаджиев1-91/22.05.2019
Стефан Данчев Дуганов1-92/22.05.2019
Марияна Васкова Дуганова1-93/22.05.2019
Бойко Тошков Хаджиев1-94/22.05.2019
Младен Асенов Лазаров1-95/22.05.2019
Стефан Николов Георгиев1-96/22.05.2019
Станислав Мичев Хаджиев1-97/22.05.2019
Асен Люцканов Белев1-98/22.05.2019
Вахди Ризов Хаджибекиров1-99/22.05.2019
Юлия Здравкова Манева1-100/22.05.2019
Асен Събев Митков1-101/22.05.2019
Самидин Селвиев Кесендров1-102/22.05.2019
Нино Филипов Филипов1-103/22.05.2019
Радослав Евгениев Башев1-104/22.05.2019
Семир Севдалинов Сираков1-105/22.05.2019
Елена Асенова Маджарова1-106/22.05.2019
Лили Евелинова Уручевска1-107/22.05.2019
Радостин Милков Кехайов1-108/22.05.2019
Валентин Ясенов Младенов1-109/22.05.2019
Юлиян Веселинов Сариев1-110/22.05.2019
Елка Карамфилова Босилова1-111/22.05.2019
Веселин Китанов Шанов1-112/22.05.2019
Мехди Салимехмедов Мочурски1-113/22.05.2019
Хамди Сабриев Моллов1-114/22.05.2019
Елза Миткова Жулева1-115/22.05.2019
Мехмед Сабриев Ахмедчиков1-116/22.05.2019
Здравко Руменов Чилингиров1-117/22.05.2019
Рашко Светославов Ковачев1-118/22.05.2019
Вероника Емилова Узунова1-119/22.05.2019
Анелия Венциславова Кафеджиева1-120/22.05.2019
Сергей Минчев Чолаков1-121/22.05.2019
Росица Ваклинова Келешева1-122/22.05.2019
Илияна Миткова Парова1-123/22.05.2019
Елена Емилова Радева1-124/22.05.2019
Минка Асенова Сиракова1-125/22.05.2019
Събина Събинова Живкова1-126/22.05.2019
Кина Илиева Сарачева1-127/22.05.2019
Денис Найденов Давидов1-128/22.05.2019
Росица Емилова Хаджиева1-129/22.05.2019
Вероника Любомирова Малинова1-130/22.05.2019
Ася Асенова Козарева1-131/22.05.2019
Роза Замфирова Ковачева1-132/22.05.2019
Мая Данкова Шатева1-133/22.05.2019
Алказар Недков Белев1-134/22.05.2019
Емил Смилчов Силков1-135/22.05.2019
Лидия Нанушева Янкова1-136/22.05.2019
Росен Симов Мъсков1-137/22.05.2019
Роксана Валентинова Тодорова1-138/22.05.2019
Веселин Събинов Керозов1-139/22.05.2019
Мирослава Богданова Мирчева1-140/22.05.2019
Николай Борисов Величков1-141/22.05.2019
Ердинч Садеттин Билен1-142/22.05.2019
Ивелина Светославова Стоянова1-143/22.05.2019
Биляна Величкова Недева1-144/22.05.2019
Юлия Здравкова Семерджиева1-145/22.05.2019
Емилия Стефанова Асенова1-146/22.05.2019
ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ1-147/22.05.2019
СТЕФАН СТОЙКОВ БОЯДЖИЕВ1-148/22.05.2019
Павлина Тошкова Капчикова1-149/22.05.2019
ВИЛДАНЕ НЕАЗИМОВА ДИО1-150/22.05.2019
Николай Валентинов Василев1-151/22.05.2019
СВЕТЛАНА СТОЯНОВА САКАЛИЙСКА1-152/22.05.2019
Бинка Северинова Хаджиева1-153/22.05.2019
АЛИ АСАНОВ ПОЧАНСКИ1-154/22.05.2019
МЕХМЕД ШЕФКЕТОВ АБАЗОВ1-155/22.05.2019
ВАЛЕРИ БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ1-156/22.05.2019
ЕЛЕНА БОЯНОВА ДЕЛЧЕВА1-157/22.05.2019
ЛИЛИЯ НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА1-158/22.05.2019
АНДРИАНА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА1-159/22.05.2019
Севди Алиев Арнаудов1-160/22.05.2019
НЮРИЕ ШАБАНОВА ЗАБИТЕВА1-161/22.05.2019
Ирена Бисерова Кундева-Дженимова1-162/22.05.2019
АТАНАС ФИДАНОВ БОРОВИНСКИ1-163/22.05.2019
Фатме Ахмедова Карахасанова1-164/22.05.2019
ЕВГЕНИЙ ВЕСЕЛИНОВ ДУГАНОВ1-165/22.05.2019
СВЕТЛАНА ЕФТИМОВА РАЕВА1-166/22.05.2019
Кадир Асанов Ходжов1-167/22.05.2019
ВЕСЕЛИН ИЛИЯНОВ САРИЕВ1-168/22.05.2019
Захаринка Севдалинова Шатева1-169/22.05.2019
Незифе Юсуф Хаджи1-170/22.05.2019
РУМЯНА БИСЕРОВА НАЛБАНТОВА1-171/22.05.2019
ИСКРА РОСЕНОВА ЛОИЗОВА1-172/22.05.2019
Снежана Любенова Чавдарова1-173/22.05.2019
ЕМИЛИЯ ДИНКОВА ВЕЛИНОВА1-174/22.05.2019
ГЛОРИЯ МИНЧЕВА ХАДЖИИВАНОВА-РОДОПСКА1-175/22.05.2019
Елица Албенова Касабова1-176/22.05.2019
Вижданка Велкова Младенова1-177/22.05.2019
МАРИЯНА БИСЕРОВА КРАЕВА1-178/22.05.2019
РУМЯНА ЕФТИМОВА СТРАНДЖАЛИЕВА1-179/22.05.2019
Вилдана Николаева Чавдарова1-180/22.05.2019
Аделина Светославова Стоянова1-181/22.05.2019
Елка Симова Николова1-182/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 102-ЕП / 26.05.2019

  относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

 • № 101-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

 • № 100-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения