Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Красимира Тодорова Балчева4-1/22.05.2019
Шинка Вълчева Янкова4-2/22.05.2019
Адриана Василева Кавъркова4-3/22.05.2019
Росен Димитров Караджов4-4/22.05.2019
Иван Димитров Пановски4-5/22.05.2019
Добринка Димитрова Иванова4-6/22.05.2019
Мария Анастасова Балачева4-7/22.05.2019
Васил Кирилов Павлов4-8/22.05.2019
Анулиран4-9/22.05.2019
Васко Събев Кюлевчиев4-10/22.05.2019
Светла Ефремова Славейкова4-11/22.05.2019
Теменужка Колева Кехайова4-12/22.05.2019
Тошко Маринов Кехайов4-13/22.05.2019
Рената Николова Павлова4-14/22.05.2019
Светла Стоянова Карабова4-15/22.05.2019
Иван Николов Деянов4-16/22.05.2019
Борис Иванов Деянов4-17/22.05.2019
Анета Иванова Атанасова4-18/22.05.2019
Бекир Байремов Сюлейманов4-19/22.05.2019
Роза Атанасова Балиева4-20/22.05.2019
Бисер Стоянов Цацаров4-21/22.05.2019
Евелина Иванова Чукарова4-22/22.05.2019
Бисер Юриев Ханджиев4-23/22.05.2019
Дарина Славкова Терзиева4-24/22.05.2019
Кирил Кирилов Караасенов4-25/22.05.2019
Малин Веселинов Узунов4-26/22.05.2019
Иван Маринов Карамитев4-27/22.05.2019
Росица Младенова Башева4-28/22.05.2019
Руфат Адемов Джилянов4-29/22.05.2019
Здравка Иванова Чалова4-30/22.05.2019
Димитър Георгиев Димитров4-31/22.05.2019
Данчо Стефанов Читаков4-32/22.05.2019
Серьожа Георгиев Пехливанов4-33/22.05.2019
Милко Събев Шехов4-34/22.05.2019
Юлия Христова Башева4-35/22.05.2019
Бисер Кирилов Атанасов4-36/22.05.2019
Калин Александров Хаджиев4-37/22.05.2019
Георги Крумов Миков4-38/22.05.2019
Цветана Емилова Букова4-39/22.05.2019
Минка Демирова Узунова4-40/22.05.2019
Станислав Емилов Хъмчев4-41/22.05.2019
Антон Йорданов Агушев4-42/22.05.2019
Огнян Райчев Хаджиев4-43/22.05.2019
Катя Седоева Свиленова4-44/22.05.2019
Величка Асенова Личева4-45/22.05.2019
Стойко Иванов Стоянов4-46/22.05.2019
Румяна Борисова Бабачева4-47/22.05.2019
Борис Росенов Данчилов4-48/22.05.2019
Николай Георгиев Симеонов4-49/22.05.2019
Свилен Асенов Дюлев4-50/22.05.2019
Искра Радомирова Дюлева4-51/22.05.2019
Веско Борисов Узунов4-52/22.05.2019
Валери Емилов Хаджиев4-53/22.05.2019
Росен Стефанов Данчилов4-54/22.05.2019
Милена Алексиева Манолова4-55/22.05.2019
Начко Младенов Димитров4-56/22.05.2019
Асен Стойков Минчев4-57/22.05.2019
Зарко Стоянов Гълъбов4-58/22.05.2019
Виолета Младенова Личева4-59/22.05.2019
Стефан Борисов Петров4-60/22.05.2019
Катя Младенова Пенчева4-61/22.05.2019
Росица Борисова Дуганова4-62/22.05.2019
Мария Николова Бояджиева4-63/22.05.2019
Методи Димитров Боев4-64/22.05.2019
Елисавета Чавдарова Чаушева4-65/22.05.2019
Владимир Стоянов Георгиев4-66/22.05.2019
Александър Бисеров Джуров4-67/22.05.2019
Павлина Андонова Коева4-68/22.05.2019
Фанка Теофанова Звездова4-69/22.05.2019
Ирена Демирова Юрукова4-70/22.05.2019
Наташа Щерева Делянова4-71/22.05.2019
Ислям Сабриев Калчев4-72/22.05.2019
Асен Асенов Гушков4-73/22.05.2019
Славка Антимова Димитрова4-74/22.05.2019
Малин Ставрев Ивайлов4-75/22.05.2019
Калитко Александров Иванов4-76/22.05.2019
Маргарита Георгиева Консулова4-77/22.05.2019
Красимир Йорданов Парпулев4-78/22.05.2019
Атидже Рамаданова Мутишева4-79/22.05.2019
Цвятко Насков Шуменски4-80/22.05.2019
Ана Асенова Малковска4-81/22.05.2019
Младен Асенов Чаушев4-82/22.05.2019
Софка Петрова Шанова4-83/22.05.2019
Ради Райчев Делев4-84/22.05.2019
Мария Димитрова Кехайова4-85/22.05.2019
Сийка Миткова Стоева4-86/22.05.2019
Райчо Митков Димитров4-87/22.05.2019
Албена Карамфилова Чолакова4-88/22.05.2019
Христо Иванов Парунев4-89/22.05.2019
Теменужка Емилова Момчева4-90/22.05.2019
Малин Антимов Димитров4-91/22.05.2019
Анелия Асенова Шокова4-92/22.05.2019
Ангелина Илиева Стоева4-93/22.05.2019
Зоя Тодорова Георгиева4-94/22.05.2019
Бинка Асенова Терзиева4-95/22.05.2019
Бойко Тодоров Ефтимов4-96/22.05.2019
Борис Кубратов Ботев4-97/22.05.2019
Живко Димитров Чолаков4-98/22.05.2019
Ружа Тодорова Чушкова4-99/22.05.2019
Стефка Янкова Метаксова4-100/22.05.2019
Мария Атанасова Джуброва-Иванова4-101/22.05.2019
Цонка Николова Пищалова4-102/22.05.2019
Анулиран4-103/22.05.2019
Албена Димова Велинова4-104/22.05.2019
Янка Янкова Гуйгова4-105/22.05.2019
Росица Стоева Мечерова4-106/22.05.2019
Анулиран4-107/22.05.2019
Румяна Банкова Такова4-108/22.05.2019
Незабравка Стоянова Радина4-109/22.05.2019
Нели Костадинова Семерджиева4-110/22.05.2019
Бисер Банков Таков4-111/22.05.2019
Анулиран4-112/22.05.2019
Стефан Илиев Кисов4-113/22.05.2019
Красимир Христов Хаджиев4-114/22.05.2019
Христо Веселинов Хаджиев4-115/22.05.2019
Здравко Митков Добрев4-116/22.05.2019
Мария Павлова Михайлова4-117/22.05.2019
Мико Руменов Бендеров4-118/22.05.2019
Руска Манолова Чилингирова4-119/22.05.2019
Цвятко Славов Хаджиев4-120/22.05.2019
Костадинка Николова Костадинова4-121/22.05.2019
Салих Мехмедов Караосманов4-122/22.05.2019
Валентин Любенов Димитров4-123/22.05.2019
Златка Илкова Димитрова4-124/22.05.2019
Светослав Василев Младенов4-125/22.05.2019
Николай Сребринов Пържанов4-126/22.05.2019
Емил Борисов Шалганов4-127/22.05.2019
Красимир Веселинов Кехайов 4-128/22.05.2019
Юлка Асенова Чолакова4-129/22.05.2019
Величка Георгиева Каленова4-130/22.05.2019
Цветка Димитрова Такова4-131/22.05.2019
Фиданка Емилова Капова4-132/22.05.2019
Минко Димитров Иванов4-133/22.05.2019
Елисавета Асенова Арнаудова4-134/22.05.2019
Ефимия Ангелова Тунева4-135/22.05.2019
Йорданка Христова Червенакова4-136/22.05.2019
Недялка Христова Филева4-137/22.05.2019
Лилия Андреева Корчева4-138/22.05.2019
Пенко Красимиров Пенев4-139/22.05.2019
Милка Данаилова Семерджиева4-140/22.05.2019
Даниела Филчева Узунова4-141/22.05.2019
Иван Ангелов Жухов4-142/22.05.2019
Костадин Янков Кудин4-143/22.05.2019
Снежана Албенова Атанасова4-144/22.05.2019
Люся Асенова Везова4-145/22.05.2019
Костадинка Христова Терзиева4-146/22.05.2019
Сашо Янков Караджов4-147/22.05.2019
Нели Василева Заимова4-148/22.05.2019
Руска Дельова Шкодрова4-149/22.05.2019
Минка Людмилова Илиева4-150/22.05.2019
Петко Асенов Дагигов4-151/22.05.2019
Димитър Стефанов Владимиров4-152/22.05.2019
Бистра Замфирова Димитрова4-153/22.05.2019
Ивайло Вихъров Ананиев4-154/22.05.2019
Сийка Георгиева Симеонова-Христова4-155/22.05.2019
Веселина Ангелова Павлова4-156/22.05.2019
Рума Атанасова Данчева4-157/22.05.2019
Атанас Ангелов Пейков4-158/22.05.2019
Росица Стефанова Гугинска4-159/22.05.2019
Георги Анастасов Христев4-160/22.05.2019
Георги Николов Тодоров4-161/22.05.2019
Димитър Костадинов Костадинов4-162/22.05.2019
Васил Николов Узунов4-163/22.05.2019
Елмира Демирова Иванова4-164/22.05.2019
Миладин Белев Тончев4-165/22.05.2019
Сийка Малинова Кременарова4-166/22.05.2019
Недко Енчов Топалов4-167/22.05.2019
Севда Славова Инджова4-168/22.05.2019
Ася Альошева Балийска4-169/22.05.2019
Орлин Росенов Кисьов4-170/22.05.2019
Мария Борисова Коджаколева4-171/22.05.2019
Гина Стефанова Василева4-172/22.05.2019
Бинка Събинова Караджова4-173/22.05.2019
Мирослав Детелинов Мерков4-174/22.05.2019
Танчо Захариев Пачелиев4-175/22.05.2019
Симо Асенов Чилингиров4-176/22.05.2019
Катя Ясенова Какалашева4-177/22.05.2019
Черешка Чавдарова Дрянкова4-178/22.05.2019
Нина Маринова Куцова4-179/22.05.2019
Любен Асенов Бозов4-180/22.05.2019
Салимехмед Раифов Ратайчев4-181/22.05.2019
Карамфил Карамфилов Куртинов4-182/22.05.2019
Владимир Севдалинов Медов4-183/22.05.2019
Исмет Шабанов Тикалчев4-184/22.05.2019
Милка Бисерова Петрова4-185/22.05.2019
Емине Мехмедова Чаушева4-186/22.05.2019
Златка Николова Кисова4-187/22.05.2019
Александър Томов Каврошилов4-188/22.05.2019
Костадин Тодоров Пичуров4-189/22.05.2019
Илко Малинов Юруков4-190/22.05.2019
Стойчо Дафов Пищалов4-191/22.05.2019
Надка Иванова Мирчева4-192/22.05.2019
Райна Лазарова Герчева4-193/22.05.2019
Захаринка Младенова Бешенджиева4-194/22.05.2019
Карамфил Росенов Инев4-195/22.05.2019
Щиляна Георгиева Иванова4-196/22.05.2019
Руска Тодорова Малкочева4-197/22.05.2019
Росица Тодорова Иванова4-198/22.05.2019
Анастас Стоянов Русев4-199/22.05.2019
Силви Филипов Русинов4-200/22.05.2019
Огнян Атанасов Терзиев4-201/22.05.2019
Емил Гаврилов Иванов4-202/22.05.2019
Младен Асенов Башев4-203/22.05.2019
Венко Трендафилов Заимов4-204/22.05.2019
Михаил Иванов Бойков4-205/22.05.2019
Румен Костадинов Башев4-206/22.05.2019
Хари Митков Анушев4-207/22.05.2019
Феликс Асенов Георгиев4-208/22.05.2019
Марин Величков Петров4-209/22.05.2019
Игор Асенов Гайдаров4-210/22.05.2019
Венцислав Емилов Христов4-211/22.05.2019
Василка Димитрова Таушанова4-212/22.05.2019
Гина Томева Вулджева4-213/22.05.2019
Недялка Петкова Петкова4-214/22.05.2019
Денис Боянов Младенов4-215/22.05.2019
Сребрин Радованов Пържанов4-216/22.05.2019
Александър Свиленов Кочаков4-217/22.05.2019
Христо Николов Жайгаров4-218/22.05.2019
Георги Емилов Кацаров4-219/22.05.2019
Анулиран4-220/22.05.2019
Мехмед Хасанов Метков4-221/22.05.2019
Румен Васков Капуров4-222/22.05.2019
Здравко Павлов Николов4-223/22.05.2019
Стоян Ясенов Каладжиев4-224/22.05.2019
Никола Костадинов Кермедчиев4-225/22.05.2019
Румяна Илчева Чакалова4-226/22.05.2019
Иванка Бориславова Бекриева4-227/22.05.2019
Мирослав Петков Даровски4-228/22.05.2019
Митко Иванов Баткаджов4-238/22.05.2019
ИРИНА ОРЛИНОВА КАРАФЕИЗОВА4-229/22.05.2019
ЗАХАРИНКА ХРИСТОВА КУТЕВА4-230/22.05.2019
Динко Недков Кушелиев4-239/22.05.2019
Даниел Велинов Белберов4-231/22.05.2019
СЕВДАЛИНА СЛАВЕЕВА ДИМИТРОВА4-240/22.05.2019
ИСАЙ ИСАЕВ САВОВ4-232/22.05.2019
РОСИЦА ЧАВДАРОВА ВАЗОВА4-233/22.05.2019
ИВАН МАРИНОВ УШЕВ4-234/22.05.2019
РИДВАН САДЪКОВ ЧАУШЕВ4-235/22.05.2019
АНГЕЛИНА АНДРЕЕВА МАРЧЕВА-ЗАИМОВА4-236/22.05.2019
ЗЛАТА АТАНАСОВА РАШЕВА4-237/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 102-ЕП / 26.05.2019

  относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

 • № 101-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

 • № 100-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения