Движение за права и свободи - ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ферад Рюстем Емин№ 85-001 ЕИ
Бисер Альошев Илиев№ ЕИ 85-01-001
Минчо Минчев Касабов№ ЕИ 85-01-002
Дормуш Дормушев Палов№ ЕИ 85-01-003
Анчо Росенов Михайлов№ ЕИ 85-01-004
Венелин Валентинов Узунов№ ЕИ 85-01-005
Сиана Малинова Кьорова№ ЕИ 85-01-006
Захари Григоров Чолаков№ ЕИ 85-01-007
Шефкет Шукриев Мустанлиев№ ЕИ 85-01-008
Красимир Асенов Металов№ ЕИ 85-01-009
Савка Василева Бръмчева№ ЕИ 85-01-011
Венета Тошева Карамфилова№ ЕИ 85-01-012
Анчо Раев Кадишев№ ЕИ 85-01-013
Деян Адрианов Читалов№ ЕИ 85-01-014
Бисер Данаилов Георгиев№ ЕИ 85-01-015
Асен Димитров Вълчанов№ ЕИ 85-01-016
Владимир Бисеров Пенев№ ЕИ 85-01-017
Юсмен Мехмед Кузумали№ ЕИ 85-02-018
Фейзи Джамалов Терзиев№ ЕИ 85-02-019
Илко Лилов Шидеров№ ЕИ 85-02-021
Айше Сюлейман Чаушева№ ЕИ 85-02-022
Осман Смаилов Делимехмедов№ ЕИ 85-02-023
Венцислав Симеонов Бачков№ ЕИ 85-02-024
Карамфил Фиданов Каров№ 85-003 ЕИ
Людмила Миткова Адърова№ ЕИ 85-03-025
Адриана Симова Топалова№ ЕИ 85-03-026
Миглена Йоханова Семерджиева№ ЕИ 85-03-027
Савка Адамова Спахиева№ ЕИ 85-03-028
Севги Ракипова Ибраимова№ ЕИ 85-03-029
Калинка Карамфилова Балджиева№ ЕИ 85-03-030
Снежана Ваклинова Сертова№ ЕИ 85-03-031
Стефан Венков Василев№ ЕИ 85-03-032
Румен Калинов Корчев№ ЕИ 85-03-033
Светла Иванова Мирова№ ЕИ 85-03-034
Милена Асенова Милева№ ЕИ 85-03-035
Мехмед Мехмед Дуран№ ЕИ 85-03-037
Асибе Юсеинова Кирилова№ ЕИ 85-03-038
Невен Емилов Устов№ ЕИ 85-03-039
Джамал Бекир Дал№ ЕИ 85-03-040
Ирина Иванова Димитрова№ ЕИ 85-03-041
Мирен Чавдаров Чаушев№ ЕИ 85-03-042
Джамал Джамалов Мутишев№ ЕИ 85-03-043
Дончо Романов Дипчиков№ ЕИ 85-03-044
Съби Зафиров Чаушев№ ЕИ 85-03-045
Венцислав Николаев Парпулев№ ЕИ 85-03-046
Наташа Владимирова Василева№ ЕИ 85-03-256
Севдалина Чавдарова Спахиева-Брезалиева№ ЕИ 85-03-257
Атанас Бисеров Пържанов№ 85-004 ЕИ
Асан Халилов Байрактаров№ ЕИ 85-04-047
Бисер Антимов Пържанов№ ЕИ 85-04-048
Александър Николаев Чолаков№ ЕИ 85-04-049
Салих Рамадан Аршински№ 85
Раиф Хайриев Караджов№ 85-85-002 ЕИ
Бисер Огнянов Базеников№ 85-006-001 ЕИ
Шебан Хилмиев Билянов№ 85-85-001 ЕИ
Валери Иванов Димитров№ ЕИ 85-06-071
Камелия Стоянова Николова№ ЕИ 85-06-072
Айдън Ахмедов Ушев№ ЕИ 85-06-073
Александрина Пламенова Паскалева№ ЕИ 85-06-074
Илза Цанкова Кундражиева№ ЕИ 85-06-075
Хамди Хюсеин Хамди№ ЕИ 85-06-076
Самуил Красимиров Бодуров№ ЕИ 85-06-077
Милко Данчев Иванов№ ЕИ 85-06-080
Вахди Фехмиев Акхасанов№ ЕИ 85-06-081
Хасан Хайриев Чиев№ ЕИ 85-06-083
Исмие Адемова Адемова№ ЕИ 85-06-084
Мелиха Тефикова Бюлюкбашова№ ЕИ 85-06-085
Сафия Шабанова Узунова№ ЕИ 85-06-087
Ахмед Мюмюнов Уйчев№ ЕИ 85-06-088
Митебера Раифова Борназова№ ЕИ 85-06-090
Юлви Хайриев Карамехмедов№ ЕИ 85-06-091
Ферика Сафетова Тахирова№ ЕИ 85-06-092
Ахмед Ресимов Бучев№ ЕИ 85-06-093
Ахмед Салихов Петагов№ ЕИ 85-06-095
Хасан Раифов Мехмедалиев№ ЕИ 85-06-096
Катя Миткова Демирова№ ЕИ 85-06-099
Красимира Илиева Данаилова№ ЕИ 85-06-100
Аксидан Емилов Асенов№ ЕИ 85-06-102
Зюлкиф Хасанов Колачев№ ЕИ 85-06-103
Хайри Неджмиев Имамов№ ЕИ 85-06-104
Роза Альошева Стоборова№ ЕИ 85-06-105
Румен Митков Кърмаджиев№ 85-007 ЕИ
Хасан Исмаил Халил№ ЕИ 85-07-106
Катя Славчева Христова№ ЕИ 85-07-108
Лиляна Димитрова Янева№ ЕИ 85-07-109
Розанка Стефанова Лилчева№ ЕИ 85-07-110
Бойко Ангелов Симеонов№ ЕИ 85-07-111
Сашо Борисов Чавдаров№ ЕИ 85-07-112
Веселин Митков Дуганов№ ЕИ 85-07-113
Румен Веселинов Стоянов№ ЕИ 85-07-114
Цветан Асенов Карабов№ ЕИ 85-07-115
Елена Захариева Личева№ ЕИ 85-07-116
Милчо Ангелов Хаджиев№ ЕИ 85-07-117
Съби Трендафилов Личев№ ЕИ 85-07-118
Росица Борисова Бенковска№ ЕИ 85-07-119
Надежда Младенова Соколова№ ЕИ 85-07-120
Емил Цветанов Димитров№ ЕИ 85-07-121
Ферит Асанов Добревски№ 85-008 ЕИ
Сефидин Лютвиев Емирски№ ЕИ 85-08-128
Алтимир Фиданов Балев№ ЕИ 85-08-129
Николина Ангелова Костадинова№ ЕИ 85-08-131
Радослав Светлозаров Симовски№ ЕИ 85-08-132
Захари Здравков Божков№ ЕИ 85-08-133
Радослав Бехчетов Манафов№ ЕИ 85-08-134
Деян Захариев Зеров№ ЕИ 85-08-135
Шукри Фехмиев Еминов№ ЕИ 85-08-136
Захра Хасанова Бозова№ ЕИ 85-08-137
Севди Алиев Садъков№ ЕИ 85-08-139
Севин Ферадова Шевелиева№ ЕИ 85-08-140
Росен Асенов Парев№ ЕИ 85-08-142
Здравко Антонов Керкелов№ ЕИ 85-08-144
Нежми Асанов Манафов№ ЕИ 85-08-145
Мехди Хасанов Молабрахимов№ ЕИ 85-08-147
Иглика Харитонова Минчева№ ЕИ 85-08-148
Фикрет Салихов Боев№ ЕИ 85-08-149
Румен Митков Посаджиев№ ЕИ 85-08-150
Милен Руженов Журналов№ 85-009 ЕИ
Галя Дончева Караджова№ ЕИ 85-09-070
Ася Минчева Кавалова№ ЕИ 85-09-153
Малинка Асенова Качарова№ ЕИ 85-09-154
Райна Асенова Павлова№ ЕИ 85-09-156
Севдалина Момчилова Ушева№ ЕИ 85-09-158
Радка Василева Иванова№ ЕИ 85-09-159
Даниела Васкова Солакова№ ЕИ 85-09-160
Наталия Димитрова Шатева№ ЕИ 85-09-161
Недко Елмиров Дрянков№ ЕИ 85-09-162
Елеонора Красимирова Асенова№ ЕИ 85-09-163
Фейме Мехмедова Бакърджиева№ ЕИ 85-09-167
Севдалина Накова Маджарова№ ЕИ 85-09-168
Веселин Невенов Роданжиев№ ЕИ 85-09-170
Руфат Мехмедов Ибрахимов№ ЕИ 85-09-171
Валентина Данчева Аврамова№ ЕИ 85-09-172
Магдалена Данаилова Коларова№ ЕИ 85-09-173
Янко Здравков Георгиев№ ЕИ 85-09-174
Валентин Алексиев Алексиев№ ЕИ 85-09-175
Радослав Емилов Башев№ ЕИ 85-09-176
Карамфил Яворов Трендафилов№ ЕИ 85-09-177
Здравко Шишманов Ризов№ ЕИ 85-09-179
Анка Йорданова Чолакова№ ЕИ 85-09-180
Виктория Захариева Хубенова№ ЕИ 85-09-181
Софка Емилова Грозданова№ ЕИ 85-09-183
Асенка Карамфилова Соколова№ ЕИ 85-09-184
Медиха Фехриева Кропова№ ЕИ 85-09-185
Софка Миткова Иванова№ ЕИ 85-09-186
Стоянка Стоянова Павлова№ ЕИ 85-09-187
Искра Стефанова Каменова№ ЕИ 85-09-189
Димитър Петров Хаимов№ ЕИ 85-09-190
Юлиян Фиданов Омбашиев№ ЕИ 85-09-191
Даниела Невенова Петкова -Аршинска№ ЕИ 85-09-193
Янко Николов Атанасов№ ЕИ 85-09-195
Съби Севдалинов Чавдаров№ ЕИ 85-09-196
Виолета Трендафилова Трендафилова№ ЕИ 85-09-201
Елисавета Демирева Илиева№ ЕИ 85-09-202
Филип Костадинов Делисивков№ ЕИ 85-09-203
Евгени Теодосиев Кехайов№ ЕИ 85-09-204
Минчо Минчев Ангелов№ ЕИ 85-09-205
Белка Димитрова Кабакова№ ЕИ 85-09-206
Захаринка Момчилова Байрактарова№ ЕИ 85-09-207
Венета Щилянова Пинтева№ ЕИ 85-09-208
Ангелина Юрева Халилова№ ЕИ 85-09-209
Елена Димитрова Къралиева№ ЕИ 85-09-210
Маргарита Емилова Белидерова№ ЕИ 85-09-211
Ива Красимирова Сарджова№ ЕИ 85-09-212
Екатерина Апостолова Вълчанова№ ЕИ 85-09-213
Десислава Събева Странджалиева№ ЕИ 85-09-214
Светослав Росенов Джучков№ ЕИ 85-09-215
Диляна Симеонова Вощева№ ЕИ 85-09-216
Марияна Карамфилова Величкова№ ЕИ 85-09-217
Валентин Жеков Царев№ ЕИ 85-09-218
Петър Иванов Иванов№ ЕИ 85-10-219
Джамал Джамал Идриз№ ЕИ 85-02-020
Венцислав Венциславов Пехливанов№ ЕИ 85-08-300
Здравка Симова Клашнева№ ЕИ 85-08-301
Росен Димитров Рашков№ ЕИ 85-08-304
АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ№ 85-002 ЕИ
МУЗАФЕР БЕЙЧЕДОВ МУТИШЕВ№ ЕИ 85-03-036
САБИХА МЕХМЕДОВА ЮРУКОВА№ ЕИ 85-06-078
СЕЛВИ ХАМДИЕВ ОСМАНОВ№ ЕИ 85-06-079
ИРИНА МИТКОВА РУСКОВА№ ЕИ 85-06-082
МЕДИХА ТРЕНДАФИЛОВА ХУНЕВА№ ЕИ 85-06-086
ДИМИТЪР МИТКОВ АНТОНОВ№ ЕИ 85-06-089
ЗЕЙРЯ ИСАКОВА ДИШЛИЕВА№ ЕИ 85-06-094
МИТКО АСЕНОВ КИСЬОВ№ ЕИ 85-06-098
САДИКЕ КЕМИЛОВА ЕМИНОВА№ ЕИ 85-06-101
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАНДЖИЕВ№ ЕИ 85-07-107
НЕЗИХА САБРИЕВА КАДРЕВА№ ЕИ 85-08-130
ДАРИНА БИСЕРОВА ДИМИТРОВА№ ЕИ 85-08-138
ТРЕНДАФИЛ КАРАМФИЛОВ САЛАЧКОВ№ ЕИ 85-08-141
ХАВА АСАНОВА ХУСКОВА№ ЕИ 85-08-143
ДЕНИС НИКОЛАЕВ ТОПАЛСКИ№ ЕИ 85-08-146
АСЯ ДИМИТРОВА МАЗАРОВА-ЛЮБЕНОВА№ ЕИ 85-09-157
СЕВДА СЕВДАЛИНОВА ЧОНГОВА№ ЕИ 85-09-164
ЯВОР СЪБИНОВ ХАЛВАДЖИЕВ№ ЕИ 85-09-188
ФИЛИПКА АСЕНОВА КЕХАЙОВА№ ЕИ 85-09-192
СЪБКА ЕМИЛОВА КАРАМУЧЕВА№ ЕИ 85-09-194
МАРИАНА ЗАХАРИЕВА СИРАКОВА№ ЕИ 85-09-197
АСЕН ИЛИЕВ КОВАЧЕВ№ ЕИ 85-09-199
СЕРГЕЙ МИНЧЕВ АСЕНОВ№ ЕИ 85-09-200
Денис Александров Инджов№ ЕИ 85-08-314
Недко Фиданов Кулевски№ ЕИ 85-08-315
Катя Христова Ангелова№ ЕИ 85-07-308
Искра Здравкова Войводова№ ЕИ 85-07-309
Елеонора Емилова Ясенова№ ЕИ 85-07-310
Гергина Емилова Пункова№ ЕИ 85-07-311
Ана Райчева Дюлева№ ЕИ 85-07-312
Теменужка Юлиянова Гочева№ ЕИ 85-07-313
Сение Мехмедова Гърбелова№ ЕИ 85-08-305
Здравко Антимов Брамов№ ЕИ 85-08-306
Милен Мирчев Кюшев№ ЕИ 85-08-307
Бахар Джелял Емин№ ЕИ 85-06-010
Бехчет Фехриев Сираков№ ЕИ 85-06-011
Исмет Асанов Мусакев№ ЕИ 85-06-012
Новка Манчева Младенова№ ЕИ 85-06-013
Раиф Мехмедов Карамисиров№ ЕИ 85-06-014
Зейре Салихова Шехова№ ЕИ 85-06-015
Зефир Каменов Рупцов№ ЕИ 85-07-315
Диан Фиданов Малеков№ ЕИ 85-07-316
Сергей Николаев Росенов№ ЕИ 85-07-314/23.05.2019 г.
Рашко Димитров Рашков№ ЕИ 85-08-303
Асен Андреев Гайдаров№ ЕИ 85-01-010
Смаил Хасанов Чолаков№ ЕИ 85-06-097
Валери Атанасов Ковачев№ ЕИ 85-09-166
Софка Руменова Шукерова№ ЕИ 85-09-178
Роза Стефанова Колаклиева№ ЕИ 85-09-182
Милен Малинов Шукеров№ ЕИ 85-09-198
Величка Георгиева Чиева№ ЕИ 85-08-302

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 102-ЕП / 26.05.2019

  относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

 • № 101-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

 • № 100-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения