№ 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

№ 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

№ 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

№ 114-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №223100010 на територията на oбщина Смолян.

№ 113-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №223100068 на територията на oбщина Смолян.

№ 112-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 246/12.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент.

№ 111-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх.№245/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент.

№ 110-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх.№244/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент.

№ 109-22 ПИ/НР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №223100042 на територията на oбщина Смолян.

№ 108-22 ПИ/НР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Рудозем за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

№ 107-22 ПИ/НР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на еднократно възнаграждение на специалистите назначени на граждански договори към РИК 22 - Смолян.

№ 106-22 ПИ/НР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Смолян за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

№ 105-22 ПИ/НР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Смолян и община Мадан за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

№ 104-22 ПИ/НР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състaвите на СИК на територията на община Златоград, община Мадан и община Неделино за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

№ 103-22 ПИ/НР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състaвите на СИК на територията на община Мадан, община Смолян, община Рудозем и община Девин за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

№ 102-22 ПИ/НР / 10.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите и т.н..

№ 101-22 ПИ/НР / 10.11.2016

ОТНОСНО : Регистрация на заместващ застъпник на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати при произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката

№ 100-22 ПИ/НР / 10.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състaвите на СИК на територията на община Рудозем и община Неделино, за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

№ 99-22 ПИ/НР / 09.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК, които да предадат бюлетините, изборните книжа и материали по общини на територията на Двадесет и втори изборен район – Смолян при произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., и утвърждаване на график за транспортирането и разпределението на бюлетините, изборните книжа и материали по общини и секции.

№ 98-22 ПИ/НР / 09.11.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Девин, за произвеждане на новия /втори/ избор за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

Календар

Решения

  • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

  • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

  • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения