Състав на РИК Смолян

Председател

 1. Симеон Атанасов Велинов

Зам. председатели

 1. Димитър Стоянов Марев
 2. Иван Милков Гавазов

Секретар

 1. Емил Анчов Кехайов

Членове

 1. Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
 2. Ангел Николаев Безергянов
 3. Анелия Зефирова Рупцова
 4. Атанас Димитров Ангелов
 5. Елена Костадинова Илиева
 6. Малинка Минчева Кордова
 7. Мариана Георгиева Сивкова
 8. Радка Железова Желева
 9. Росен Антимов Багрянов

Календар

Решения

 • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

 • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

 • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения