Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 116-22 ПИ/НР
Смолян, 13.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

         Постъпила е жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, в която се твърди, че е установено нарушение на забраната за поставяне на агитационни материали , регламентирана в чл.184, ал.1 от Изборния кодекс, а именно поставени са агитационни материали – винил и плакати със снимки на кандидата на ПП „ГЕРБ“ за президент Цецка Цачева на по-малко от 50 метра от входа на читалище „Кирил Маджаров“, където се помещава избирателна секция №213100029 и от входа на ОУ „Стою Шишков“, избирателна секция №213100030.

    

         На база гореизложеното жалбоподателят желаят РИК – Смолян незабавно да извърши проверка относно изложените в жалбата обстоятелства. Към жалбата е приложена снимка на цитираните в нея винил и плакати.

 

          По случая е извършена незабавна проверка от зам.председател и член на РИК 22 - Смолян, в хода на която се установи, че на описаното място поставените агитационни материали – винил и плакати със снимки на кандидата на ПП „ГЕРБ“ за президент Цецка Цачева са на повече от 50 метра от входа на читалище „Кирил Маджаров“, където се помещава избирателна секция №213100029 и от входа на ОУ „Стою Шишков“, избирателна секция №213100030.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.2 и т.20 от ИК, РИК Смолян

           

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, като неоснователна, поради това, че от обективна страна същата се явява недоказана.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емил Анчов Кехайов

* Публикувано на 13.11.2016 в 14:53 часа

Календар

Решения

  • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

  • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

  • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения