Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 117-22 ПИ/НР
Смолян, 13.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

Постъпила е жалба с вх.№267/13.11.2016 г. от Салих Аршински със следното съдържание:

Уважаеми дами и господа остро възразявам срещу агитацията, която се води в деня на избори. Днес 13.11.2016г. автомобил Renault с регистрационен номер СМ9009МС със залепен стикер с номер на определена политическа партия извършва агитация в нарушение на изборния кодекс. Най-настоятелно Ви моля да вземете отношение по подадения от мен сигнал.“

            От фактическа страна видно от твърденията в жалбата и приложената към нея снимка, не може по категоричен начин да се установи, къде се намира посочения автомобил. Не може да се посочи също кога и дали действително стикера е бил залепян на посочения автомобил, както и кога е направена снимката и в какво точно се изразява нарушението според жалбоподателя, което от обективна страна сочи към липса на доказателства и необоснованост от фактическа страна, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Смолян

           

Р Е Ш И:

 

  1. Оставя без уважение жалба с вх.№267/13.11.2016г. от Салих Аршински, като неоснователна, поради това че същата е недоказана и необоснована.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

                                                                                   

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емил Анчов Кехайов

* Публикувано на 13.11.2016 в 20:32 часа

Календар

Решения

  • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

  • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

  • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения