Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 115-22 ПИ/НР
Смолян, 13.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

Постъпило е заявление с вх. №251/13.11.2016 от Филип Кюртев ,в качеството си на представител на КП „Реформаторски блок“ за промяна състава  на секционна избирателна комисия на територията на община Златоград .

Предвид изложеното и на основание и н а основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка  с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс РИК – Смолян,

Р Е Ш И:

 

 1. Освобождава от длъжност назначеният член Румяна Радкова Патълева, и на нейно място за член на СИК №221100004 назначава Стефан Райчев Пътников- с ЕГН **********.
 2. Да се издаде удостоверение на новоназначения член Стефан Райчев Пътников-.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емил Анчов Кехайов

* Публикувано на 13.11.2016 в 14:36 часа

Календар

Решения

 • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

 • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

 • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения