Инициативен комитет представляван от Николай Тошков Енчев

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Бойчо Стефанов Николов№31-01-001/ПИ - 02.11.2016г.
Дамян Мирчев Иванов№31-01-002/ПИ - 02.11.2016г.
Митко Асенов Димитров№31-01-003/ПИ - 02.11.2016г.
Детелина Анчева Андреева№31-01-004/ПИ - 02.11.2016г.
Пламен Велков Тюлев№31-01-005/ПИ - 02.11.2016г.
Деян Адрианов Читалов№31-01-006/ПИ - 02.11.2016г.
Борислав Събев Пашев№31-01-007/ПИ - 02.11.2016г.
Ивайло Бисеров Симеонов№31-01-008/ПИ - 02.11.2016г.
Павел Руменов Кискинов№31-01-009/ПИ - 02.11.2016г.
Атанас Илчев Овчаров№31-01-010/ПИ - 02.11.2016г.
Сашо Манчев Караджов№31-01-011/ПИ - 02.11.2016г.
Митко Огнянов Деянов№31-01-012/ПИ - 02.11.2016г.
Евгени Атанасов Кръстев№31-01-013/ПИ - 02.11.2016г.
Венцислав Ясенов Кадиев№31-01-014/ПИ - 02.11.2016г.
Христо Герчев Белегов№31-01-015/ПИ - 02.11.2016г.
Надежда Райкова Солакова№31-01-016/ПИ - 02.11.2016г.
Емил Алексиев Карамфилов№31-01-017/ПИ - 02.11.2016г.
Севдалина Данчева Чаушева№31-03-001/ПИ - 02.11.2016г.
Асен Илиев Чаушев№31-03-002/ПИ - 02.11.2016г.
Елка Сиволинова Кайраманова№31-03-003/ПИ - 02.11.2016г.
Асибе Юсейнова Кирилова№31-03-004/ПИ - 02.11.2016г.
Людмила Миткова Адърова№31-03-005/ПИ - 02.11.2016г.
Адриана Симова Топалова№31-03-006/ПИ - 02.11.2016г.
Снежана Алдинова Чавдарова№31-03-007/ПИ - 02.11.2016г.
Хюлия Асан Узун№31-03-009/ПИ - 02.11.2016г.
Марияна Ясенова Акълиева№31-03-010/ПИ - 02.11.2016г.
Ружа Ставрева Кехайова№31-03-011/ПИ - 02.11.2016г.
Павлин Костадинов Костадинов№31-03-013/ПИ - 02.11.2016г.
Илия Славчев Сертов№31-03-014/ПИ - 02.11.2016г.
Съби Зафиров Чаушев№31-03-015/ПИ - 02.11.2016г.
Нуртен Рамадан Къртъл№31-03-016/ПИ - 02.11.2016г.
Николина Емилова Любенова№31-03-017/ПИ - 02.11.2016г.
Аделин Ефремов Брезалиев№31-03-018/ПИ - 02.11.2016г.
Илми Исметов Ходжов№31-04-001/ПИ - 02.11.2016г.
Илин Димитров Долапчиев№31-04-002/ПИ - 02.11.2016г.
Сребрин Рилков Моллов№31-04-003/ПИ - 02.11.2016г.
Джамал Шукриев Шалгов№31-04-004/ПИ - 02.11.2016г.
Атанас Бисеров Пържанов№31-04-005/ПИ - 02.11.2016г.
Раив Махмудов Тасимов№31-06-001/ПИ - 02.11.2016г.
Емилия Генчова Серафимова№31-06-002/ПИ - 02.11.2016г.
Бехчет Фехмиев Сираков№31-06-003/ПИ - 02.11.2016г.
Бисер Огнянов Базеников№31-06-004/ПИ - 02.11.2016г.
Иван Михайлов Атанасов№31-06-005/ПИ - 02.11.2016г.
Байрям Хамидов Мусакев№31-06-007/ПИ - 02.11.2016г.
Медиха Юсеинова Пашова№31-06-008/ПИ - 02.11.2016г.
Зейре Хасанова Юмерова№31-06-009/ПИ - 02.11.2016г.
Новка Манчева Младенова№31-06-010/ПИ - 02.11.2016г.
Рушен Реджеб Касъб№31-06-011/ПИ - 02.11.2016г.
Ахмед Мехмедов Рашидов№31-06-012/ПИ - 02.11.2016г.
Ирина Миткова Рускова№31-06-013/ПИ - 02.11.2016г.
Ридван Али Ахмед№31-06-014/ПИ - 02.11.2016г.
Али Расим Хаджи№31-06-015/ПИ - 02.11.2016г.
Медиха Хасанова Кичукова№31-06-016/ПИ - 02.11.2016г.
Селвие Кадирова Караюсеинова№31-06-017/ПИ - 02.11.2016г.
Севди Феимов Хунев№31-06-018/ПИ - 02.11.2016г.
Нези Фаиков Безергянов№31-06-019/ПИ - 02.11.2016г.
Севима Ахмедова Панжилова№31-06-020/ПИ - 02.11.2016г.
Вадие Ахмедова Мрачникова№31-06-021/ПИ - 02.11.2016г.
Хамди Раифов Шошев№31-06-022/ПИ - 02.11.2016г.
Юлви Хайриев Карамехмедов№31-06-023/ПИ - 02.11.2016г.
Ресим Ресимов Пехливанов№31-06-024/ПИ - 02.11.2016г.
Веселин Орлинов Манев№31-06-025/ПИ - 02.11.2016г.
Милко Росенов Каров№31-06-026/ПИ - 02.11.2016г.
Искра Росенова Волевска№31-06-028/ПИ - 02.11.2016г.
Исмет Руфатов Козарев№31-06-029/ПИ - 02.11.2016г.
Милена Альошева Сурова№31-06-030/ПИ - 02.11.2016г.
Виктория Иванова Чолакова№31-06-031/ПИ - 02.11.2016г.
Свилен Невенов Корджиев№31-06-032/ПИ - 02.11.2016г.
Садике Кемилова Емилова№31-06-033/ПИ - 02.11.2016г.
Хасан Хайриев Чиев№31-06-034/ПИ - 02.11.2016г.
Антон Любомиров Ефремов№31-06-035/ПИ - 02.11.2016г.
Антоанета Руменова Стоянова№31-07-001/ПИ - 02.11.2016г.
Здравко Ангелов Хаджиев№31-07-002/ПИ - 02.11.2016г.
Росица Борисова Дранова№31-07-003/ПИ - 02.11.2016г.
Митко Здравков Стефанов№31-07-004/ПИ - 02.11.2016г.
Захарин Руменов Дуганов№31-07-005/ПИ - 02.11.2016г.
Здравко Емилов Кушев№31-07-006/ПИ - 02.11.2016г.
Милена Росенова Войводова№31-07-007/ПИ - 02.11.2016г.
Виктор Красимиров Атанасов№31-07-008/ПИ - 02.11.2016г.
Румяна Стефанова Марангозова№31-07-010/ПИ - 02.11.2016г.
Веселин Нейчев Келешев№31-07-011/ПИ - 02.11.2016г.
Рафаил Мильов Хаджиев№31-07-012/ПИ - 02.11.2016г.
Сийка Стоянова Шишманова№31-07-013/ПИ - 02.11.2016г.
Васил Митков Петров№31-07-014/ПИ - 02.11.2016г.
Събка Иванова Дюлева№31-07-015/ПИ - 02.11.2016г.
Шефкие Ешрефова Бунарева№31-07-016/ПИ - 02.11.2016г.
Мирослав Здравков Тохчалиев№31-07-017/ПИ - 02.11.2016г.
Радостина Велкова Каменска№31-07-018/ПИ - 02.11.2016г.
Георги Здравков Чафадаров№31-07-019/ПИ - 02.11.2016г.
Венцислав Росенов Емилов№31-08-001/ПИ - 02.11.2016г.
Милка Минкова Чаушева№31-08-002/ПИ - 02.11.2016г.
Недка Асенова Башева№31-08-003/ПИ - 02.11.2016г.
Маряна Симеонова Симеонова№31-08-004/ПИ - 02.11.2016г.
Асен Събев Митков№31-08-005/ПИ - 02.11.2016г.
Александър Димитров Манолов№31-08-006/ПИ - 02.11.2016г.
Селви Бесчетов Манафов№31-08-007/ПИ - 02.11.2016г.
Нино Филипов Филипов№31-08-008/ПИ - 02.11.2016г.
Боян Христов Башев№31-08-009/ПИ - 02.11.2016г.
Вилдана Севдалинова Боюклиева№31-08-010/ПИ - 02.11.2016г.
Мирослава Фиданова Мутева№31-08-011/ПИ - 02.11.2016г.
Елица Юриева Боярова№31-08-012/ПИ - 02.11.2016г.
Светослав Бойков Карамфилов№31-08-013/ПИ - 02.11.2016г.
Николай Севдалинов Сираков№31-08-015/ПИ - 02.11.2016г.
Райф Хайриев Асанкехайов№31-08-016/ПИ - 02.11.2016г.
Славка Динкова Илиева№31-08-017/ПИ - 02.11.2016г.
Владо Данков Маринов№31-08-018/ПИ - 02.11.2016г.
Красимир Климентов Пачелийски№31-08-019/ПИ - 02.11.2016г.
Жевдет Хайриев Идризов№31-08-021/ПИ - 02.11.2016г.
Мехди Хасанов Молабрахимов№31-08-022/ПИ - 02.11.2016г.
Ферит Асанов Добревски№31-08-023/ПИ - 02.11.2016г.
Венцислав Венциславов Пехливанов№31-08-024/ПИ - 02.11.2016г.
Недко Фиданов Кулевски№31-08-025/ПИ - 02.11.2016г.
Елена Тодорова Чернева№31-09-001/ПИ - 02.11.2016г.
Зефир Каменов Рупцов№31-09-002/ПИ - 02.11.2016г.
Звездалина Малинова Сиракова№31-09-003/ПИ - 02.11.2016г.
Недялка Светославова Захариева№31-09-004/ПИ - 02.11.2016г.
Милен Руженов Журналов№31-09-005/ПИ - 02.11.2016г.
Юлиян Антонов Мутков№31-09-006/ПИ - 02.11.2016г.
Светла Евтимова Кокунева№31-09-007/ПИ - 02.11.2016г.
Евгения Здравкова Златева№31-09-008/ПИ - 02.11.2016г.
Кезим Салихов Кокаланчев№31-09-009/ПИ - 02.11.2016г.
Сара Адемова Шекирова№31-09-010/ПИ - 02.11.2016г.
Радосвета Веселинова Кеиванова№31-09-011/ПИ - 02.11.2016г.
Асен Захариев Михайлов№31-09-012/ПИ - 02.11.2016г.
Славка Миткова Терзиева№31-10-001/ПИ - 02.11.2016г.
Велко Любков Ангелов№31-10-002/ПИ - 02.11.2016г.
Сашо Стоянов Кондилов№31-10-003/ПИ - 02.11.2016г.
Салих Рамадан Аршински№31/27.10.2016г.
Ахмед Фехми Двуяк№31-05-005/ПИ - 04.11.2016г.
Мустафа Сабри Юруков№31-05-002/ПИ - 04.11.2016г.
Миглена Росенова Дилова№31-05-003/ПИ - 04.11.2016г.
Ваклин Владоев Кехайов№31-05-004/ПИ - 04.11.2016г.
Хайри Реджебов Садъков№31-05-005/ПИ - 04.11.2016г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

 • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

 • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения