Заседания

Заседание от дата 20.10.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 64 - 22 ПВР/НС / 20.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК – Смолян.

№ 63 - 22 ПВР/НС / 20.10.2021

ОТНОСНО : Процедура за сключване на граждански договори с назначените специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян. Утвърждаване на проект за граждански договор и проект за отчет.

Календар

Решения

  • № 102-ЕП / 26.05.2019

    относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

  • № 101-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

  • № 100-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения