Заседания

Заседание от дата 12.11.2021 от 22:30 часа.

Заседание от дата 12.11.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 177 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на еднократно възнаграждение на специалист - експерти и специалист – технически сътрудници назначени към РИК 22 – Смолян за подпомагане на РИК Смолян при предаване на книжата и материалите от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на протоколите след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 176 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 175 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Заличаване на упълномощен представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 174 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 173 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Освобождаване на специалист - технически сътрудник и назначаване на нов специалист - технически сътрудник на мястото на освободения, за подпомагане работата на РИК Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 172 - 22 /НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Заявление за заличаване на застъпник, регистриран от КП„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

№ 171 - 22 /НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Закриване на ПСИК №220200018 и ПСИК №220200019 за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на Община Баните в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 170 - 22 /НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на заместващ застъпник на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 169- 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221800012, СИК №221800015, СИК №221800022 на територията на Община Неделино за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 168 - 22 /НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 167 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ВМРО -БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 166 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигнати от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 165 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция ПП„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 164 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 163 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221600021, СИК № 221600022 и СИК № 221600027 на територията на Община Мадан за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 162 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единни номера и адреси и назначаване на състави на СИК в лечебни заведения и други специализирани институции на територията на община Баните, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 161 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 160 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 и СИК №220200017 на територията на Община Баните за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 159 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 158 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №220900026 на територията на Община Девин за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 157 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221000002 и СИК №221000004 на територията на община Доспат за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 156 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221100002, СИК №221100007, СИК №221100008, СИК №221100009, СИК №221100010, СИК №221100011, СИК №221100012, СИК №221100015, СИК №221100016, СИК №221100019, СИК №221100020 и СИК №221100021 на територията на Община Златоград за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 155 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700002, СИК №222700007, СИК №222700014, СИК №222700017 и СИК №222700024 на територията на община Рудозем за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 154 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

№ 153 - 22 /НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 152 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

№ 151 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Определяне начина на връщане и получаване на нови протоколи незабавно след преустановяване работата на машина от СИК/ПСИК на РИК – Смолян и от РИК - Смолян на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 150- 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Ред за предаване на пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини НС на СИК №….“ от членовете на СИК на представители на общинска администрация определени със заповед на кмета на съответната община. Утвърждаване на образец на Приемо-предавателен протокол за предаване на брой пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини НС на СИК №….“

№ 149 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Приемане на Оперативен план за организация на работата в РИК - Смолян в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 148 - 22 ПВР/НС / 12.11.2021

ОТНОСНО : Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи от РИК - Смолян на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 227 - 22 ПВР/НС / 30.11.2021

    относно: Приемане на отчети за извършена работа за месец ноември 2021г. от назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудниция, както и допълнително възложената и изпълнена работа в предизборния, изборния ден и следизборния ден 13-15 ноември 2021г., съответно 20-22 ноември 2021г.

  • № 226 - 22 ПВР / 21.11.2021

    относно: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 225 - 22 ПВР / 20.11.2021

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г.

всички решения