Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 161 - 22 46НС
Смолян, 14.07.2021

ОТНОСНО: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

В РИК 22 - Смолян е постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., по преписка с рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. заведена по сигнал на д-р Димитър Пампоров от гр. Смолян – водач на листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ МУТРИ ВЪН“, в който се сочи че неизвестни лица са разлепяли плакати след 00:00 часа на 10.07.2021 г.

Въз основа на извършената проверка от полицията е било установено, че лицата Слави Дърмонев и Даниела Дърмонева, били ангажирани от представители на ПП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ да разлепват плакати, на партията из град Смолян, като на 09.07.2021 г. до късно вечерта двамата се придвижвали с лек автомобил марка „***“ с рег. № ** **** **, на различни места в гр. Смолян, като поставяли плакати на посочената по-горе политическа партия. Според постановлението, като приключили лицата решили да минат обратно и да ги снимат, за да отчетат дейността си по ул. „Родопи“ и ул. „Коста Аврамиков“, в района на бензиностанция „******“ гр. Смолян.

В резултат от следствените действия Районна Прокуратура – Смолян не е установила извършено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 167 или други от Наказателният кодекс, като изпраща преписката на РИК – Смолян за преценка с оглед извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборният кодекс, която гласи: - (4) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

След преценка на представените по преписката доказателства РИК – Смолян счита, че с оглед на така събраните данни по проверката от полицията не се установява по категоричен начин времето на извършване на горепосочените действия от описаните в постановлението две лица, което препятства възможността от извършването на проверка дали залепването на агитационните материали се е случило действително 24 часа преди изборния ден.

Горепосоченото обуславя недоказаност на твърденията в сигнала на д-р Димитър Пампоров от гр. Смолян – водач на листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ МУТРИ ВЪН“, поради което същият следва да бъде оставен без уважение като неоснователен.

 

            Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Смолян

 

Р Е Ш И:

 

  1. Оставя без уважение Сигнала на д-р Димитър Пампоров от гр. Смолян – водач на листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ МУТРИ ВЪН“, препратен по компетентност с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г. на РП-Смолян, като неоснователен, тъй като от извършената проверка не се установява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК.

 

Настоящето решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 14.07.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения