№ 73 - 22 46НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 72 - 22 46НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 70 - 22 46 НС / 21.06.2021

ОТНОСНО : Постъпила в РИК - Смолян жалба от Община Чепеларе

№ 69 - 22 46 НС / 21.06.2021

ОТНОСНО : Одобряване на образец на бюлетината при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

№ 68 - 22 46 НС / 21.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221600010, № 221600013 и СИК № 221600028 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 67 - 22 46 НС / 17.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000003 и СИК № 221000009 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 66 -22 46 НС / 17.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100019, СИК № 223100028, СИК № 223100042, СИК № 223100050, СИК № 223100066, СИК № 223100069, СИК № 22310070, СИК № 223100072 , СИК № 223100075, СИК № 223100076 , СИК № 223100084 , СИК № 223100085 и СИК № 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 65 - 22 46 НС / 14.06.2021

ОТНОСНО : Процесуално представителство на РИК - Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 64 - 22 46 НС / 14.06.2021

ОТНОСНО : Ред за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 63 - 22 46 НС / 14.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000004, СИК № 221000005 и СИК № 221000006 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 62 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Мадан, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 61 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Доспат, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 60 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Девин, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 59 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Златоград, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 58 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Чепеларе, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 57 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Неделино, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 56 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Рудозем, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 55 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Смолян, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 54 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Борино, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

Календар

Решения

  • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения