Състав на РИК Смолян

Председател

 1. Николай Захариев Шехов

Зам. председатели

 1. Златко Славчев Карамучев
 2. Костадин Димитров Чаталбашев

Секретар

 1. Росица Станимирова Чакърова

Членове

 1. Десислава Данаилова Балевска
 2. Димитър Стоянов Марев
 3. Малинка Минчева Кордова
 4. Маргарита Георгиева Солакова
 5. Мария Ангелова Петкова
 6. Мария Недялкова Хаджидиева
 7. Симеон Атанасов Велинов
 8. Соня Стоянова Коджебашева
 9. Таня Радоева Кьорова

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения