Състав на РИК Смолян

Председател

 1. Николай Захариев Шехов

Зам. председатели

 1. Златко Славчев Карамучев
 2. Костадин Димитров Чаталбашев

Секретар

 1. Росица Станимирова Чакърова

Членове

 1. Десислава Данаилова Балевска
 2. Димитър Стоянов Марев
 3. Малинка Минчева Кордова
 4. Маргарита Георгиева Солакова
 5. Мария Ангелова Петкова
 6. Мария Недялкова Хаджидиева
 7. Симеон Атанасов Велинов
 8. Соня Стоянова Коджебашева
 9. Таня Радоева Кьорова

Календар

Решения

 • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

 • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

 • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения