Заседания

Заседание от дата 14.07.2021 от 19:00 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 19:00 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 14:15 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 12:30 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 09:30 часа.

Заседание от дата 10.07.2021 от 19:30 часа.

Заседание от дата 10.07.2021 от 10:30 часа.

Заседание от дата 09.07.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 08.07.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 07.07.2021 от 18:30 часа.

Заседание от дата 06.07.2021 от 19:30 часа.

Заседание от дата 05.07.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 01.07.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 30.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 28.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 24.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 21.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 17.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 14.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 10.06.2021 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения