Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 6 - 22 46НС
Смолян, 25.05.2021

ОТНОСНО: Срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

 

На основание чл. 72, ал.1 т.1 и 8  във връзка с чл.255, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс , Районна избирателна комисия - Смолян: 

Р Е Ш И:

Във връзка с определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

 1. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-Смолян от 9:00 до 17:00 часа.
 2. Определя 17.00ч. на 08 юни 2021г. за крайна дата за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 25.05.2021 в 13:24 часа

Календар

Решения

 • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

 • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

 • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения