Заседания

Заседание от дата 01.06.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 26 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Допълване на т.1 от Решение № 4-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян

№ 25 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Изменение и допълване на т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4 от Решение № 8-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян.

№ 24 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Искане за назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник, съгласно т.7 от Решение №10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК.

№ 23 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини в 22 МИР – Смолянски до Районна избирателна комисия – Смолян с оглед промяна съставите на СИК.

Календар

Решения

  • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения