Заседания

Заседание от дата 14.06.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 65 - 22 46 НС / 14.06.2021

ОТНОСНО : Процесуално представителство на РИК - Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 64 - 22 46 НС / 14.06.2021

ОТНОСНО : Ред за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 63 - 22 46 НС / 14.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000004, СИК № 221000005 и СИК № 221000006 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения