Заседания

Заседание от дата 17.06.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 67 - 22 46 НС / 17.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000003 и СИК № 221000009 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 66 -22 46 НС / 17.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100019, СИК № 223100028, СИК № 223100042, СИК № 223100050, СИК № 223100066, СИК № 223100069, СИК № 22310070, СИК № 223100072 , СИК № 223100075, СИК № 223100076 , СИК № 223100084 , СИК № 223100085 и СИК № 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения