Заседания

Заседание от дата 28.06.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 78 - 22 46 НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221600007 и СИК № 221600004 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 77 - 22 46 НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 220900003, СИК № 220900012, СИК № 220900022, СИК № 220900019 на територията на Община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 76 - 22 46 НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 220200002, СИК № 220200005, СИК № 220200006 на територията на Община Баните, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 75 - 22 46 НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100031, СИК № 223100027, СИК № 223100007 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 74 - 22 46 НС / 28.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700011 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения