Заседания

Заседание от дата 01.07.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 94 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Определяне на заместник - председател на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането на 01.07.2021г. заседание на РИК – Смолян

№ 93 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000002 и СИК № 221000008 на територията на община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 92 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223800015 , СИК № 223800006 на територията на Община Чепеларе, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 91 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 220900001, СИК № 220900002, СИК № 220900004, СИК № 220900009, СИК № 220900010, СИК № 220900011, и СИК № 220900021 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 90 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с Входящ № 184/30.06.2021 от Джамал Музафер Чавдарлъ, в качеството му на кандидат за народен представител от ПП „Има Такъв Народ“ /ИТН/, регистриран с Решение № 50 - 22 46НС от 08 юни 2021г. на РИК-Смолян за изборен район №22-Смолян в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 89 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : График за провеждане на разяснителна кампания от РИК - Смолян относно машинното гласуване на територията на Област Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 88 - 22 46НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : График за провеждане на обучения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на област Смолян от РИК - Смолян.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения