Заседания

Заседание от дата 06.07.2021 от 19:30 часа.

Решения

№ 104 - 22 46НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК, които да връчат изборните книжа и материали по общини на територията на Двадесет и втори изборен район - Смолян, и утвърждаване на график за транспортирането и разпределението на изборни книжа и материали по общини и секции

№ 103 - 22 46НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000001, № 221000002, № 221000003, № 221000005, № 221000006, № 221000008, № 221000009 и СИК № 221000012. на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 102 - 22 46НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 22160001, СИК № 22160003, СИК № 21600004,СИК № 221600014, СИК № 221600029, СИК № 221600036 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 101 - 22 46НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК 223100017, СИК 223100019, СИК 223100065, СИК 223100007, СИК 223100022, на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения