Заседания

Заседание от дата 07.07.2021 от 18:30 часа.

Решения

№ 114 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”БСП за България” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 113 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. от РИК - Смолян на СИК/ПСИК

№ 112 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на ПП „ДПС” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 111 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221600022 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 110 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221800017 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 109 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223100011, СИК №223100017, СИК №223100027, СИК №223100010, СИК №223100021, СИК №223100026, СИК №223100027, СИК №223100037, СИК №223100040, СИК №223100041, СИК №223100062, СИК №223100063, СИК №223100064, СИК №223100068, СИК №223100071, СИК №223100074, СИК №223100082, СИК №223100023, СИК №223100071 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 108 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700019 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 107 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 106 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”ГЕРБ-СДС” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 105 - 22 46НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Определяне на реда за предоставяне на Формуляри за секционен протокол образец Приложение № 96-НС-хм и Приложение № 96-НС-кр, от РИК на СИК, в които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване .

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения