Заседания

Заседание от дата 08.07.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 123 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №220200004, СИК №220200013 на територията на Община Баните, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 122 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК 221800001 ,СИК 221800003 ,СИК 221800004 ,СИК 221800004 ,СИК 221800007 ,СИК 221800008 ,СИК 221800009 ,СИК 221800010 ,СИК 221800020 ,СИК 221800021 ,СИК 221800021 ,СИК 221800022 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 121 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на ПП „ДПС” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 120 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единните номера и адреси и назначаване на съставите на СИК в лечебни заведения на територията на община Девин, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 119 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на коалиция ”ГЕРБ-СДС” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 118 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”ГЕРБ-СДС” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 117 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221100012, СИК №221100015, СИК №221100017 на територията на Община Златоград, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 116 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100081, СИК № 223100011, СИК № 223100074, СИК 223100024, СИК 223100043, СИК 223100063, СИК 223100087 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 115 - 22 46НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700012 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения