Заседания

Заседание от дата 09.07.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 136 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100002, СИК №221100003, СИК №221100004, СИК №221100005, СИК №221100006, СИК №221100007, СИК №221100009, СИК №221100010, СИК №221100013, СИК №221100014, СИК №221100015, СИК №221100017, СИК №221100018, СИК №221100019 на територията на Община Златоград, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 135 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на коалиция „Изправи се ! Мутри Вън! „ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 134 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221600028, СИК №221600024, СИК №221600036 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 133 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221800004 ,СИК № 221800005 ,СИК № 221800007 и СИК № 2218000010 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 132 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100010, СИК № 223100023, СИК № 223100034, СИК 223100044, СИК 223100045, СИК 223100051, СИК 223100055, СИК 223100056, СИК № 223100059, СИК № 223100063, СИК № 2231000 71, СИК № 223100074, СИК № 223100075, СИК № 223100081 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 131 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 221000010 и № 221000011, на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 130 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223800003 на територията на Община Чепеларе, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 129- 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”БСП за България” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 128 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 127 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 126 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700009, СИК №222700010 СИК №222700013, СИК №222700014 , СИК №222700017, СИК №222700018, СИК №222700022, СИК №222700026 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 125 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 220900009 и СИК № 220900023 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 124 - 22 46НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Формиране на единният номер и адрес, и назначаване на състава на СИК в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения