Заседания

Заседание от дата 10.07.2021 от 19:30 часа.

Заседание от дата 10.07.2021 от 10:30 часа.

Решения

№ 149 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №223800015 на територията на Община Чепеларе , за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 148 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. 317 от 10.07.2021 г. от Председателя на ОбС на ПП „БСП“ – гр. Чепеларе.

№ 147 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”Демократична България - Обединение” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 146 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ПП ” Движение за права и свободи ” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 145 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221100010 и СИК №221100019 на територията на Община Златоград, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 144 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 143 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители на ПП ”Възраждане” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 142 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 221800012 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 141 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Определяне на еднократно възнаграждение на специалист - експерти и специалист – технически сътрудници към РИК 22 – Смолян за приемането на протоколите с резултатите от СИК/ПСИК в изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 140 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №222700008 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 139 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК №221600010, СИК №221600036, на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 138 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК № 223100089, СИК № 233100020, СИК № 223100034 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 137 - 22 46НС / 10.07.2021

ОТНОСНО : Приемане на Оперативен план за организация на работата в РИК - Смолян в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения