Заседания

Заседание от дата 11.07.2021 от 19:00 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 14:15 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 12:30 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 09:30 часа.

Решения

№ 160 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

№ 159 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с входящ № 326/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

№ 158 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : жалба с вх.№ 327/11.07.2021 и заявление с вх.№ 329/11.07.2021 за промяна в състава на СИК № 220500002, село Борино, община Борино при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 157 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с входящ № 324/11.07.2021 от адв. Надежда Георгиева Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение”.

№ 156 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с входящ № 323/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

№ 155 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Служебна промяна в състaва на СИК № 223100034, град Смолян, община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 154 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Служебна промяна в състава на СИК № 223100013, град Смолян, община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 153 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Служебна промяна в състaва на СИК № 220900013, село Гьоврен и СИК № 220900019, село Селча, община Девин при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 152 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Служебна промяна в състaва на СИК № 223100036, град Смолян, община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 151 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Служебна промяна в състaва на СИК № 221600019, село Равнища, община Мадан при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 150 - 22 46НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Служебна промяна в състaва на СИК № 223100064, село Орешец, община Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения