Заседания

Заседание от дата 06.10.2021 от 12:50 часа.

Решения

№ 22 - 22 ПВР/НС / 06.10.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 7 – 22 ПВР/НС от 27.09.2021г. на РИК Смолян за определяне броя, функциите и персоналния състав на специалист - експерти и специалист - технически сътрудници за подпомагане работата на РИК Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 21 - 22 ПВР/НС / 06.10.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 15 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021. на РИК – Смолян за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 20 - 22 ПВР/НС / 06.10.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 14 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021. на РИК – Смолян Формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолян при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения