Заседания

Заседание от дата 20.10.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 64 - 22 ПВР/НС / 20.10.2021

ОТНОСНО : Назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК – Смолян.

№ 63 - 22 ПВР/НС / 20.10.2021

ОТНОСНО : Процедура за сключване на граждански договори с назначените специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян. Утвърждаване на проект за граждански договор и проект за отчет.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения