№ 33 - 22 46 НС / 07.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 32 - 22 46 НС / 04.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 31 - 22 46 НС / 04.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 30 - 22 46НС / 04.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „СВОБОДА” за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 29 - 22 46НС / 04.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа на партия „БРИГАДА” за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 28 - 22 46НС / 04.06.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 10-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян.

№ 27 - 22 46НС / 04.06.2021

ОТНОСНО : Отмяна на Решение № 17-22 46НС от 28.05.2021г. на РИК – Смолян.

№ 26 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Допълване на т.1 от Решение № 4-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян

№ 25 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Изменение и допълване на т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4 от Решение № 8-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян.

№ 24 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Искане за назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник, съгласно т.7 от Решение №10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК.

№ 23 - 22 46НС / 01.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини в 22 МИР – Смолянски до Районна избирателна комисия – Смолян с оглед промяна съставите на СИК.

№ 22 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Изменение на т.6 от Решение № 11-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян.

№ 21 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори район – Смолян до Районна избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите партии и коалиции.

№ 20 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение № 10 - НС от 13.05.2021г. на ЦИК.

№ 19 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и Утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 18 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна комисия Двадесет и втори изборен район Смолянски при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 год.

№ 17 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 16 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 15 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

№ 14 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Календар

Решения

  • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения