№ 13 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК-Смолян по общини.

№ 12 - 22 46НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на заместник - председател на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането на 28.05.2021г. заседание на РИК – Смолян

№ 11 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на график на дежурствата на членовете на Районна избирателна комисия – Смолян

№ 10 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК - Смолян

№ 9 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Ред за водене и поддържане на публичните регистри от РИК - Смолян, както и подлежащите на вписване обстоятелства в тях при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 8 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Създаване на работни групи към РИК - Смолян за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли2021 г.

№ 7 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Създаване на работна група от специалист - експерти и технически сътрудници към РИК - Смолян, съответно възлагане на функциите им

№ 6 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

№ 5 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

№ 4 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян.

№ 3 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс

№ 2 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на член на комисията, който заедно с председателя, след получаване на печата го маркира по уникален начин.

№ 1 - 22 46НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Номерацията и начина на обявяването на решенията на РИК - Смолян относно произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

Календар

Решения

  • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения