Заседания

Заседание от дата 10.06.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 62 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Мадан, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 61 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Доспат, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 60 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Девин, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 59 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Златоград, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 58 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Чепеларе, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 57 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Неделино, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 56 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Рудозем, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 55 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Смолян, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 54 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Борино, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 53 - 22 46 НС / 10.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Баните, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

Календар

Решения

  • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

    относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения